STEEM ve STEEMİT İLİŞKİSİ (Kişisel Değerlendirmesi)[Cointurk 9. Projesi]

in tr •  2 years ago 

Steem kripto paralar içerisinde varlığını devam ettirmeye çalışan ama pek yaygın olarak kullanılmayan bir altcoin kripto para birimidir. Şu ana kadar yatırım açısından pek güvenli bir hava vermedi, bazen yükseldi ama bazende tabiri caizse çakılma düzeyinde düşüşler yaşadı, ama bana kalırsa bu düşüşlerde Bitcoindeki hızlı düşüş etkili oldu ama şu anda bitcoindeki dengesizlik bir nebze olsun durgunlaştığı için dolayısıyla altcoinler tabi ki de Steem bir dengeye girmeye başladı. Tabi ki bu Steemin hep böyle dalgalı gideceği anlamına gelmez, benim kendi kişisel görüşüm Steem, bizim içinde bulunduğumuz Steemit Platformu sayesinde güzel günler görecek, neden mi? bana kalırsa bu Steemit platformu ne kadar yayılıp, insanlar bu platformu ne kadar çok kullanıp bir katkıda bulunmaya başladıkça Steem de o kadar değer kazanacak tabi bu bir anda olacak birşey değil zamanla bu ağ ne kadar hızlı yayılıp ne kadar fazla kişiye ulaşılırsa dolayısıyla Steem in kullanımı ve değeri o derecede artacak. Sevgili Steem arkadaşlarım bu yazdıklarım bendi kendi görüşlerimdir kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Umarım sizde doğru zamanda doğru bir kripto paraya yatırım yapar ve en kısa zamanda bol bereketli kazançlar elde edersiniz.
Hepinize huzurlu, mutlu ve tabi ki de bol kazançlı günler dilerim.;))

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Proje yazınız oylandı..Ellerinize sağlık..@farmerturkey

Teşekkür ederim bende sizin yazınızı oyladım

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by farmerturkey from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.