DEĞMEYİN KEYFİME SEMAVERDE ÇAY, SİMİT ÜSTÜNE BİRDE BALIK TUTTUKMU TAMAM BU İŞ :))

in #tr5 years ago (edited)

Hayat sıkıntılarla ve zorluklarla dolu ama yaşamaya değer çok güzel şeyler de var, tabi bu güzellikleri oluşturmak sizin kendi elinizde, onun için insanın bir an olsun hayatın dertlerinden sıkıntılarından uzaklaşıp kendine biraz olsun vakit ayırması gerekir yoksa insan hayatın dertli ve boğucu sayfaları arasında kaybolup gider, haa tabi hayat bu ne kadar kaçmaya çalışsanda mutlaka seni sıkıntı girdabına çekiyor ama olsun hayatımızdaki kısacıkta olsa yaptığımız tenefüsler bu sıkıntılardan birazcık olsun uzaklaşmamızı ve deşarj olmamızı sağlıyor ve tabiri caizse hayat bağlarını tazelememize, yenilememize fırsat sunuyor.
Onun için arkadaşlar siz siz olun mutlaka sıkıntılı hayatın içerisinde kendinize bir tenefüs fırsatı sağlayın... Nasıl mı? mesela alın oltanızı, aileniz ile birlikte deniz kenarına, deniz yoksa bir su kenarına gidin atın oltanızı suya balık tutamasanızda balığın o mantarı dırtmasını izleyin, çıkın eşsiz güzellikteki doğaya, ormana, kırlara, semaverde çayınızı demleyin oturun sandalyenize uzun uzun seyredin doğayı göreceksiniz bir an olsun ruhunuzun özgür olduğunu, sıkıntıları kısa bir sürede olsa unuttuğunuzu, böyle aktiviteler yaparak hayatın kısacıkta olsa resetlendiğini...Görmek için bakmak lazım onun için hayatın güzel tarafından bakın ve güzel tarafını görmeye çalışın ;))
Sıkıntılardan uzak, dertlerden uzak huzurlu bir hayat yaşamanız dileğiyle, Sevgiyle kalın, mutlu kalın:))

Unutmayın hayat sizin hayatınız her ne kadar tabiatında dert sıkıntı, dert olsada yine de direksiyon sizin elinizde siz nasıl yönlendirmek isterseniz o tarafa gidersiniz, uçuruma sürerseniz aşağı yuvarlanırsınız, ama direksiyonu çevirip güzel yerlere gitmek isterseniz belkide cennet gibi yerlere gidersiniz...

Sort:  

Valla en güzelini yapmışsınız.
Teşekkürler paylaşımınız için ;)

ne demek ben teşekkür ederim.

Kardeşim iyi Farmlayaldinmi piyasa durgun :))

kardeş tam anlayamadım ne demek istediğini?? :))

yaşıyosun bu hayatı :D

herkes yaşamalı bence:))

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by farmerturkey from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 22914.62
ETH 1573.59
USDT 1.00
SBD 2.61