Eşimin yaptığı yeni şaheserler...Eşimin Ellerine, Emeğine Sağlık😇😊🐰❤🍉

in #tr5 years ago

Sizlere daha önce bahsetmiştim, eşim hem ev ekonomisine destek olmak için hemde kendisine faydalı, eğlenceli bir uğraş olması açısından el örgüsü amigurumi oyuncaklar yapıyor, kendisine çok teşekkür ediyorum ellerine, emeğine sağlık👏
Aslına bakarsanız herkesin böyle hem eğlenceli vakit geçirmesi hemde kendisine faydalı bir uğraş olması için bir hobisi olması gerekir , neyse lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu güzelliklerle baş başa bırakayım.
Hepinize huzurlu, mutlu geceler diliyorum🌹

Amigurumi el örgüsü erkek tavşan...

El örgüsü kalp anahtarlıklar...

El örgüsü karpuz dilimi anahtarlıklar...

Bu arada olurda böyle el örgüsü organik oyuncaklara, anahtarlıklara ihtiyacınız olursa benimle irtibata geçebilirsiniz size dost işi bir güzellik yaparım yani😄...Değerli yorumlarınızı ve oylarınızı esigemeyin, ellerinizi korkak alıştırmayın lütfen...😉🌹🌹

Sort:  

Eşinizin böyle becerileri olması gerçekten çok iyi ve başarılı.
Teşekkürler bu güzel paylaşım için...

Ne demek ben teşekkür ederim😊 beğenmenize sevindim😄

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by farmerturkey from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 23300.49
ETH 1667.55
USDT 1.00
SBD 2.70