Un Kurdu(Tenebrio molitor) Besleme Bakım Üretim

in #tr2 years ago (edited)

Canlı yem olarak dünyada en çok tercih edilen canlıdır. Kın kanatlı diye adlandırılan uçamayan böcek türüdür. Larva(kurt) hali canlı yem olarak kullanılmaktadır. Etçil veya hepçil beslenen sürüngen, eklem bacaklı, kemirgen, balık, kuş vb. canlılar için tercih edilir. Üretiminin kolay olması bu canlıyı tercih etmelerini bir sebebidir. Aynı zamanda içerdiği yüksek protein canlılar için oldukça besleyicidir. Ergin larva(kurt) hali yem olarak tercih edilmektedir fakat yağ oranı yüksek olduğu için fazla yağ ihtiyacı olmayan canlıların beslenmesinde ana öğün olarak kullanılmamalıdır.

Un Kurdu Tenebrio molitor böcek

Un Kurtlarının yumurta, larva(kurt), pupa ve böcek olmak üzere 4 gelişim evresi bulunmaktadır. Erişkin dişi böcek çiftleşme sonrası birkaç gün üçünde yaklaşık 500 yumurta bırakır. Bu yumurtalardan yaklaşık 19 gün içinde larvalar çıkar. Larvaları yumurtadan çıktıklarında gözle görmek oldukça zordur. Larvalar büyüdükçe yaklaşık 20 deri değiştirerek bir sonraki evre olan pupa evresine geçiş yapar. 3 ile 30 gün arasında çevre koşullarına(sıcaklık, nem vb.) bağlı olarak pupadan böcek haline geçiş olur ve un kurdu yaşam evlerini tamamlamış olur.

Un Kurdu Tenebrio molitor larva böcek pupa

Bu canlılar uçamaz ve iyi tırmanıcı değillerdir. Genellikle besleme ve üretim için yüksekliği 5-6 cm olan tabanı geniş saklama kapları kullanılmaktadır. Sadece bu canlıları yem olarak kullanmak isteyenler tek bir kapta kurtlar için yataklık hazırlayarak bitesiye kadar besleyebilirler. Fakat üretmek isteyenler larva, pupa ve böcek evrelerini ayırmak üzere en az 3 kap kullanması gereklidir. Çünkü pupa evresinde hareketsiz oldukları için böcek ve larvalar tarafından yenmeleri olasıdır. Üretim için böcekler bir kapta belli bir süre tutulup tekrar farklı bir kaba aktarılabilir ya da ömürlerini burada geçirirler. Yeni böcekler farklı bir kaba alınıp taze yataklığa yumurta bırakmalarını sağlamak üretim için oldukça iyi olacaktır çünkü bu yataklık yumurtadan çıkan larvaların besin kaynağı olacak. Larvalar gözle görülür hale geldiklerinde taze yataklığa alınarak daha sağlıklı büyümeleri sağlanmaktadır. Larvalar içerisinde pupa evresine geçenler ayrı kapa aktarılır ve böcek evresine geçmeleri beklenir. Böceklerde ince taneleri tahıllarda ters dönerek birkaç günde ölüm görülebilmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için yataklığa tahıl kepekleri karıştırılmalı ve yumurta kartonları kullanılmalıdır. Yumurta kartonları aynı zamanda böcekler için çiftleşme ve yumurtlama alanı olarak kullanılmaktadır. Kullanılan bu yumurta kartonlarını nemden korumak da önemlidir.

Un Kurdu Tenebrio molitor larva böcek

Un kurtları yataklık olarak adlandırılan tahıl unları ve kepeklerinden oluşan karışımda beslenir. Buğday, yulaf, arpa, mısır ve benzeri tahılların unları ve kepekleri kullanılmaktadır. Sıvı ihtiyaçlarını karşılamak için de patates, havuç, elma, marul gibi sebze ve meyveler verilmektedir. Dikkat edilmesi gereken en önemli şey, un kurtlarının bulunduğu kabın aşırı nemden korunmasıdır. Bunu sağlamak için kapların üzeri açık bırakılmalı ya da örümcek, sinek vb diğer canlıların girmesini önlemek için sadece sineklik teli ile kapatılmalıdır. Aşırı nem kap içerisinde küf ve mite oluşumu için ortam hazırlar ve üretiminizi kaybetmenize yol açabilir. Aynı zamanda beslediğiniz canlılar içinde sağlık sorunları teşkil edebilmektedir. Sıvı ihtiyaçlarını karşılamak için verilen sebze ve meyvelerin kabuklu tarafı alt tarafa gelecek şekilde yatak üzerine bırakılmalı ya da yataklık ile arasına temiz kağıt, alüminyum folyo koyularak yataklığın nemlenmesinin önüne geçilmelidir.

Bu canlıların üretimi oldukça basittir. Gerekli ortamlarını(saklama kabı, yataklık ve sıvı ihtiyaçları için meyve ve sebzeler) hazırlamak ve gelişim evrelerine göre ayrı kaplarda beslemek yeterlidir. İsterseniz de daha önce Ne Beslesem? adlı Youtube kanalım için hazırladığım videoyu da izleyebilirsiniz.

 

 

Okuduğunuz için teşekkürler, farklı bir gönderide buluşmak dileğiyle...


 

 

 


Posted from my blog with SteemPress : http://ethemkibar.timeets.xyz/2018/07/27/un-kurdutenebrio-molitor-besleme-bakim-uretim/

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ethemkibar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Merhaba @ethemkibar, bilgilendirici yazı için çok teşekkürler. Pazarlama işi ile ilgili bilgi ya da duyumunuz var mı ?

Üretimi kolay bir canlı. Canlı yem ihtiyacı olanların çoğu kendi ihtiyacına yetecek kadar üretebiliyor. Sadece un kurdu üretimi ile yeterli kazanç elde edilebileceğini düşünmüyorum. İstisna bir durum olabilir tabi ki. Un kurdu üretiminin yanında morio kurdu, hamam böceği, çekirge, cırcır vb. canlılar da üretilmeli bana göre.

Talep eden sürüngen, eklem bacaklı, kuş, balık besleyen hobiciler bulunmaktadır. Pazarın büyüklüğü konusunda pek bir bilgim yok maalesef.

Okuyup ilgi gösterdiğiniz için teşekkürler. @pafulim


This post was shared in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Yazılarınızda kaynak kullanmıyorsunuz. Hem yazı kaynağını hemde görsellerin kaynaklarını tek tek belirtmeniz gerekiyor. Bundan sonra ki yazılarınızda dikkate almanız lazım.

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13336.82
ETH 387.76
USDT 1.00
SBD 0.98