Uçurtma Böceği - Ladybug Kite(Nemoptera sinuata)

in #tr2 years ago

ke 5.jpg

Bu böceğin fotoğraflarını memleketim olan Silifke'deki köyümüzde çektim. Fotoğraflarını çekerken çok keyif aldığım bir böcek oldu. Farklı açılardan çekmeye çalıştım. Odak istifleme(focus stacking) tekniğini uygulamayı çok isterdim fakat böcek pek yerinde durmuyordu, ayrıca makineyi elimde tutmak zorundaydım. Aşırı sarsıntı ve böceğin hareket etmesi ile oldukça zor çektim bu fotoğrafları. Fakat uğraştığıma kendi adımca değdiğini düşünüyorum. Dslr kullanma konusunda oldukça yeniyim. Macro lensim olmadığı için 18-55 mm kit lensi ters bağlayarak uygun bütçeli çekimler yapmaya çalışıyorum.

ke.jpg

ke 1.jpg

ke 2.jpg

Farklı böceklerin fotoğraflarını çekmeyi ve onları tanımayı seviyorum. Bu böcekte olduğu gibi bazen de türlerini bulmakta zorlanıyorum. Bu böceğin türünü bir aydır bulmaya çalışıyorum. Bazen Google görsel aramayı benzer sonuçları bulmak için kullanıyorum, fakat yakın çekimlerde bu hizmet pek başarılı değil. Yüklediğim fotoğraflara sadece macro fotoğraf tanımlamasını yapabiliyor, yine de tanımlayıcı kelimeler yazıp Google görsellerde arayarak bazen sonuca varabiliyorum. Bugün o şanslı günlerimden birindeydim. Böceğin çok benzer fotoğraflarına ulaşsam da türünü tam belirleyemedim, bu yetkinliğe de sahip değilim. Başlığa da bana göre benzerliği en yakın olan türün ismini yazdım.

ke 3.jpg

ke 4.jpg

ke 6.jpg

Zaman ayırdığınız için teşekkürler. Başka bir gönderide görüşmek dileğiyle...

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-07-17T13:56:06
Account Level: 1
Total XP: 468.00/200.00
Total Photos: 72
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.16 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ethemkibar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.024
BTC 18367.78
ETH 608.60
SBD 1.21