Sfenks Kedilerimize Tavuklu ve Sebzeli Öğün Hazırladık (Video)

in #tr2 years ago

Kedilerimiz biz yemek hazırlarken hiç mama yemiyorlarmış gibi etrafımızda miyavlayarak istekte bulunuyorlar. Bu birazda bizim farklı tatlar denemeleri için ikramlarda bulunmamızdan kaynaklanıyor. Bu sefer sadece onlar için yemek pişirdik. Mamanın içeriğinde tavuk eti, bulgur, patates, havuç ve zeytin yağı bulunuyor. İlk tavuk ve sebzeleri küp küp doğrayıp haşladık. Haşlanmış olan tavuk ve sebzelere bulguru da ekleyerek pişmesini sağladık.

Kedilerimiz daha önceden sebzeleri severek yemişlerdi. Zaten tavuk etini de bayılarak yiyorlar. Olivia tavuk ve sebzelerin hatrına yemeği biraz yedi ama bulguru Smeagol ve Arya pek sevmedi. Ne Beslesem? Youtube kanalım için çektiğim bu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ethemkibar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.025
TRX 0.03
STEEM 0.18
JST 0.025
SBD 1.17