KRALİÇE KARINCALARIN YENİ YUMURTALARI - KARINCA HAFTALIĞIM 2

in #trlast year

İlk hafta bir tane kraliçe karıncamızda yumurtalar vardı. Bu karınca günden güne yumurta sayısını arttırarak beni sevindiriyor. Yumurta sayısının artması besleme ihtiyacı olur mu diye endişelendiriyor. Fakat okuduğum forumlarda beslemenin gerek olmadığını söylüyorlar. Yumurtalar azalmaya başlar ise o zaman belki müdahale etmem gerekebilir. Kraliçe besin ihtiyacı duyduğunda yumurtaları yeme davranışı gösterebiliyormuş. Bu kraliçenin ilk işçisinin çıkmasını merakla bekliyorum. İlk işçi çıktığında türünü daha rahat belirleyeceğimi düşünüyorum.

Geçen süre içinde başka bir kraliçe daha yumurtalarını bırakmış. Bu karıncanın en büyük kraliçe olması beni daha çok sevindirdi. Fakat ilk kraliçe gibi yumurtaları bir yerde değil de farklı yerlere konumlandırması dikkatimi çekti. Umarım bir terslik yoktur. Bu konuyu araştıracağım.

Üçüncü kraliçemizde henüz bir yumurta yok. Ondan da umutla yumurta bekliyorum. Daha önce ilk yumurtalyan kraliçe ile bu kraliçenin aynı tür olabileceğini söylemiştim. Fakat ilk kraliçenin abdomenindeki açık renkli çizgiler yanılabileceğimi gösteriyor. Türlerini belirlemede ilk işçilerinin çıkması daha doğru tahmin yapmamı sağlayacak.

Son olarak karıncaları daha net görebilmek için "Ne Beslesem?" Youtube kanalıma yüklediğim videoyu izleyebilirsiniz. Başka bir gönderi de görüşmek üzere.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ethemkibar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Tebrikler! Yazınız Trproje discord sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @trproje hesabından oy almıştır.

Trproje küratör ve projelerin önerdikleri Türkçe yazıları desteklemeye devam ediyor. Proje ekibi tarafından seçilen yazılar ayrıca edebiyat, gezi, trliste, hosgeldin ve C² küratörlerine oy için önerilmektedir.


Siz de beğendiğiniz yazıları oylama için önermek isterseniz Trproje discord sunucusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13336.82
ETH 387.76
USDT 1.00
SBD 0.98