Kermes Meşesi(Quercus coccifera)

in #tr2 years ago


Akdeniz çevresinde, Asya ve Avrupa'da görülen kayıngiller familyasına ait meşe türüdür. Boyları genellikle 2 metreyi geçmemektedir fakat kayıtlara 8-10 metreyi bulan örnekleri de girmiştir. Ülkemizde maki alanlarında sıkça rastladığımız çakıllı, kireçli, taşlı ve fakir topraklarda yetişebilen bir bitkidir. Ağaçlandırmada sert rüzgarlara dayanıklı olması sebebi ile bir çok bitki türüne göre rüzgarlı alanların ağaçlandırılmasında tercih edilmektedir. Yol kenarlarında ses yalıtımı, park bahçelerde peyzaj çalışmalarında kullanılmaktadır. Tohumları da kuşlar, böcekler ve kemirgenler tarafından besin olarak kullanılmaktadır. Doğal hayatı destekleme çalışmalarında ve özellikleri sebebi ile birçok kullanım alanı bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar ile bu bitkinin antioksidan hammaddesi olarak kullanılabileceği sonucuna da varılmıştır.

kermes meşesi

Memleketim olan Mersin'de yüksek kesimlerde bolca bulunmaktadır. Diğer bitkilerin yetişemediği kireçli, taşlı ve verimsiz topraklarda yetişebilmesi açısından bölgenin ağaçlandırılmasında büyük önem taşımaktadır. Yaban hayatını beslemekte, aynı zamanda bölgede yetiştirilen keçilerin de besin kaynaklarından birisini oluşturmaktadır. Keçi sahipleri günlük ve taze olarak dallarından budama işlemi yapıp keçilerine götürmektedirler. Keçilerin beslenme maliyetlerini biraz olsun düşürerek keçi üreticilerinin yüzünü güldürmektedir.

kermes meşesi

 

kermes meşesi

 

Okuduğunuz için teşekkürler. Başka paylaşımlarda görüşmek dileğiyle.Posted from my blog with SteemPress : http://ethemkibar.timeets.xyz/2018/07/11/kermes-mesesiquercus-coccifera/

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-07-11T06:43:15
Account Level: 1
Total XP: 461.50/200.00
Total Photos: 71
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 1.00 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ethemkibar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13571.75
ETH 395.41
USDT 1.00
SBD 0.98