You are viewing a single comment's thread from:

RE: Sevgili Günlük #23 | bahar yağmurlarıyla gelirsen

in #tr3 years ago

Vay be, teleferik anınızı böyle bir edebi bir yazıya dönüştürmüşsünüz ya pes valla :) Oralarda yüzlerce kez bulundum ama hiç bunlar aklıma gelmedi. Siz daha çok gezin en iyisi ;) Elinize sağlık.

Sort:  

bilemiyorum öyle mi olmuş:)
uyandıktan sonra birkaç gün öncesine dönüp hissettiklerimi yazdım belki sıcağı sıcağına daha fazla şey gelirdi aklıma:)
teşekkür ederim bu güzel sözlerin için🌼

You got a 15.52% upvote from @minnowvotes courtesy of @etasarim!

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 36938.01
ETH 2442.90
USDT 1.00
SBD 3.89