You are viewing a single comment's thread from:

RE: SteemBTC [Binance 24.04.2019] Güncel Görünüm..

in #tr4 years ago

Yazılarınızı son zamanlarda düzenli takip ediyor. Kısa, öz ve herkesin anlayacagı sekilde olması çok iyi. Yazınıza dönersek sizce Steem hala ümit vaat ediyor mU? Teşekkürler.

Sort:  

Teşekkürler yorumun için :) Sp düşüklüğü nedeni ile yoruma cevap veremedim :) ... Steem e güvenim tam eski güzel günleri tekrar yakalayacaktır.. Tabiki bitcoin den güç alarak bunu yapabilir düşüncesindeyim.. Biraz daha sabır etmek gerekiyor....

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 28027.11
ETH 1792.32
USDT 1.00
SBD 2.84