Akıl Oyunları - Sihirli Piramit

in #tr6 years ago          Herkese merhabalar, bu oyunumuzun oldukça eğlenceli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Diğerlerine nazaran daha basit kuralları var. 

Elimizde aşağıdaki örnekteki gibi çemberlerle dolu piramitler var. 

🤔

             Bu oyunda bizden istenen ise piramitin en tepesinden bu çemberlerden kopmadan tabana ulaşmak. Ama unutulmaması gereken çok önemli bir kuralımız var. Piramitin tepesinden tabana inerken her sayı bir kez kullanılmalıdır. Tek doğru çözümün olduğu bu oyunda sadece aşağı doğru inebiliyoruz, sağa, sola veya yukarı gidemiyoruz sadece ve sadece aşağıya hücremizin bitişiğindeki iki sayıdan birisine gidebiliyoruz. Sayı aralığımıza gelirsek çeşitlerine göre 5li,7li, 8li ,10lu veya daha fazlası olabiliyor.

Burada da üstte görmüş olduğumuz örneğin çözümünü sizlerle paylaştım.

İşte bu kadar basit ve de zevkli bir oyun  😊

Buraya bir kaç tane örnek daha bırakıyorum. Aynı sayıları kullanmamaya dikkat edin 👍🏻

Sort:  

You got a 33.33% upvote from @bid4joy courtesy of @erhanulusoy!

Make sure you sources your content, images, and/or GIFs to avoid getting flagged. Even if they come from open sources they need to be linked so there’s no misunderstanding.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 64091.48
ETH 3514.97
USDT 1.00
SBD 2.52