Akıl Oyunları - İşlem Oyunları - Kakuro

in #tr6 years ago

  


Merhabalar, bu postumda gazetelerin bulmaca sayfalarında sıklıkla karşılaştığımız kakuro bulmacasını anlatacağım. Görünüşü itibariyle çengel bulmacaya benziyor. Kurallarımıza gelirsek bulmacadaki kutulara 1’den 9’a kadar olan rakamları yerleştirmemiz gerekiyor. Fakat yerleştirirken bazı kurallarımız var.

- Hücrelerde verilen sayılardan köşegenin sağında kalan sayı hücrenin sağındaki hücrelerin toplamını, solunda kalan sayı ise hücrenin altında kalan hücrelerin toplamını veriyor. 

- Bir toplamı oluşturan rakamlar o sütunda veya satırda tekrar edemezler, birbirlerinden farklı olmalıdır. 

- Toplamın sadece tek bir ihtimalle elde edilebileceği sayılar sizin için büyük kolaylık sağlayacaktır. 

Örneğin 2 sayının toplamı eğer 3 ediyorsa bu sayılar kesinlikle 1 ve 2’dir ya da toplamı 4 ediyorsa 1 ve 3'tür.2 + 2 = 4 diye de düşünebiliriz fakat bu olamaz çünkü rakam tekrarı olmaması gerekiyor. 

 Bir diğer kolaylık sağlayan sayı ise 17'dir çünkü sadece 8 ve 9'un toplamı 17'dir. Sayılarımız 1'den 9'a demiştik yani 10 ve 7 olamaz. 

Yukarıdaki Örneğin Cevabı :      


Aşağıda linkleri bulunan sitelerden kakuro oyununu oynayabilirsiniz. 

http://www.conceptispuzzles.com/index.aspx?uri=puzzle/kakuro

http://www.atksolutions.com/games/kakuro.html

http://www.kakuroconquest.com/


Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 61305.83
ETH 3302.71
USDT 1.00
SBD 2.48