Akıl Oyunları Çit Oyunu

in #tr6 years ago

  


           Çit oyunu (Slitherlink), Japonya'da Nikoli tarafından ilk kez yayınlanan bir zeka oyunudur. Bulmacada, sayı içeren bazı ipucu hücrelerinden yola çıkarak noktaların birleştirilip kapalı bir çit oluşturulması gerekmektedir. İlk bulmaca Haziran 1989 yılında yayınlanmış olup yayınlanan bu ilk bulmacada her hücrede sayı bulunmaktaydı. Sonraları sadece kilit noktalardaki sayılardan oluştu.

Burada basit bir çit örneğini ve çözümünü görebilirsiniz. 


 Gelelim oyunumuzun kurallarına 😊  

Noktaları yatay veya dikey çizgilerle birleştiriyoruz. 

Kapalı tek bir çit oluşturmaya çalışıyoruz. 

Noktaların içlerine yerleştirilmiş durumda olan rakamlar bizlere bulundukları hücrenin kaç kenarında çit parçası olduğu hakkında bilgi verir. 

İçerisinde rakam olmayan hücrelerin kenarlarına istenildiği kadar çit konulabilir veya hiçbir çit parçası konulmayabilir. 

En önemli kuralımz ise çizdiğiniz çit asla kendisini kesemez.     

Çizgi olması olanaksız olan kenarları küçük bir x ile işaretlemeniz size kolaylık sağlayacaktır.     


Sizlere bazı özel durumları derlerdim aşağıdaki görselde onları görebilirsiniz.    

Bu sitede yüzlerce çit oyunu mevcut isterseniz oynayabilirsiniz.    

 https://krazydad.com/slitherlink/   

Sort:  

This post has received a 4.73 % upvote from @boomerang.

You got a 22.98% upvote from @dailyupvotes courtesy of @erhanulusoy!

Please upvote this comment to support the service.

You just planted 1.14 tree(s)!


Thanks to @erhanulusoy

We have planted already 5385.63 trees
out of 1,000,000


Let's save and restore Abongphen Highland Forest
in Cameroonian village Kedjom-Keku!
Plant trees with @treeplanter and get paid for it!
My Steem Power = 25246.52
Thanks a lot!
@martin.mikes coordinator of @kedjom-keku
treeplantermessage_ok.png

The minimum amount to use our service is 0.12 or 0.121 (incognito) We have honored your payment for this post but please submit the correct amount from now on. You can always find the current minimum in our profile headline.

Please refer to our user guide. You submitted this post more than once so we will be keeping the excess amount as donation as declared in our user guide. When you submit a post more then once it creates more work for our service and delays our upvotes. Thank you for your cooperation.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 67695.19
ETH 3488.51
USDT 1.00
SBD 3.21