Bitcoin Hard Fall / Sert Düşüş

in tr •  2 years ago  (edited)

Neler oluyor böyle?? Bitcoin son bir kaç saat içinde 4.000$ düştü. Bu çok anormal bir durum değil ancak acemi yatırımcılar büyük panik halinde, panik paniği tetikliyor.

Tecrubeli kullanıcılar için kazanç zamanı. Geçtiğimiz günlerdebir gün içinde 2000$ düştü ancak sonra yine ATH yaptı ve rekor üstüne rekor derken bir anda bu duruma geldik. Önümüzdeki günlerde sizce ne olur ?

 What's going on? Bitcoin has dropped $ 4,000 in the last few hours. This is not a very abnormal situation, but novice investors are in great panic, panic panic triggers. 

Earning time for experienced users. In the past days drooped $ 2,000 in one day, but then broke a record on the historic record. What do you think? What will the bitcoin do in the coming days?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

I think a correction was really unavoidable, now while tensions are high we will be able to see how many of the people are investing it out of speculation or real trust in blockchain as a technology

Yatırım yapanların büyük bir kısmını küçük küçük alımlar oluşturuyor o anlık panikler büyük işlemler oluyor

Bitcoin'in kötü bir huyu var, sert düşüşlerden sonra sert uçuşlar yapıyor :D

Keriz silkeleme deniliyor hold yada hodl :) moduna geçip sabretmeli. Para varsa, kademeli alttan toplanmalı bence. Zaten ben ağlayanı görmedim bu piyasada. Artarkende seviniliyor, azalırkende seviniliyor.

Bi hafta kötü bir dalgalanma oldu. Bakalım daha neler göreceğiz