Anıtkabirde Nobet Değişimi/ CHANGE OF GUARDS ATATÜRK'S MAUSOLEUM

in #tr3 years ago (edited)

Anıtkabirde Nobet Değişimi/ CHANGE OF GUARDS ATATÜRK'S MAUSOLEUM

Anıtkabir Atatürk'e Saygı Nöbeti

Anıtkabir'e giden varsa bilir askerler hiç haret etmeden nöbet tutmaktadırlar. Yukarıdaki videoda nöbet değişimlerin nasıl yapıldığı ile ilgilidir. Atatürk'e gösterilen saygının olarak nöbetleri boyunca hareket etmiyor. Askerleri cansız heykel zannedebilirsiniz. Saygı nöbeti tutan askerlerimiz iki saatlik nöbetlerinin ardından yaptıkları değişim ise ziyaretçilerin ilgisini çekmektedirler. Anıtkabir Atatürk'e Saygı Nöbeti aynısı Dolmabahçe Saray'inda yapılmaktadır. Aşağıdaki video Dolmabahçe Saray'inda nöbet tutan askerlere aittir.

Istanbul, Turkey, Dolmabahce Palace Guards Changing

Coin Marketplace

STEEM 0.62
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 56868.17
ETH 4584.42
BNB 621.05
SBD 7.13