LİMON AĞACI (BODRUM)

in #tr4 years ago

20180823_075214_001.jpg

Merhaba steemit kullanıcıları bu bayram tatilinde bodrumun eşsiz manzarasını ziyaret ettim. Orada herkesin bahçesinde bu muhteşem limon ağaçlarına rasladım. Kokusu rengi güzellikleri öyle büyüleyici ki anlatmakla bitmiyor . Umarım bir gün sizlerinde yolu bodrumun bahçelerinden geçer ve bu güzellikleri görürsünüz. 20180823_075214_001.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 22958.19
ETH 1652.57
USDT 1.00
SBD 2.66