LİMON AĞACI (BODRUM)

in #tr3 years ago

20180823_075214_001.jpg

Merhaba steemit kullanıcıları bu bayram tatilinde bodrumun eşsiz manzarasını ziyaret ettim. Orada herkesin bahçesinde bu muhteşem limon ağaçlarına rasladım. Kokusu rengi güzellikleri öyle büyüleyici ki anlatmakla bitmiyor . Umarım bir gün sizlerinde yolu bodrumun bahçelerinden geçer ve bu güzellikleri görürsünüz. 20180823_075214_001.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.06
JST 0.038
BTC 34600.09
ETH 2348.95
USDT 1.00
SBD 3.87