Mccarthy'cilik: Komünist Avı

in #tr3 years ago (edited)


Görsel

Geçen gün bir tabir öğrendim: Mccarthy'cilik. Anlayacağınız üzere tabirin doğuşu bir kişi üzerinden oluyor. Bu Amerikan kişisi tarihe adını (sözde) komünist avlayarak kazımış. 1947-1957 yılları arasında cumhuriyetçi safta senatör olan Joseph McCarthy suçsuz yere birçok akademisyen, bilim insanı ve aydını tutuklatarak içeriden karşı devrim yapmış. Tabi tutuklamak yeterli olmamış, çeşitli zulümler de beraberinde gelmiş.

Bu insanın yapmış olduğu politika ve izlediği strateji kendiyle beraber ölmüş. Yersen! Eskilerde kalmış bitmiş falanmış filanmış. Hiç söylendiği gibi bir son yok ortada. Adı kadar yürüttüğü politika da capcanlı. Hala ötekileştirme ve ayıklama çabası tüm dünyada sürüyor. Örneklerini de yaşadık diyesim var ama başıma bir iş gelir diye korkuyorum.

Konumuza dönecek olursak, amaç zaten tam anlamıyla Komünist avı da değil. Amaç, kafası çalışan ve potansiyel tehlike olan herkesi sindirmekti. Legal yollarla alt edemedikleri herkesi devlet eliyle yok ettiler.


Joseph McCarthy

Tabir çok hoşuma gitti. Güncel olarak yaşıyor oluşumuz da tabiri aklıma kazıdı. "Popülizm Nedir?" Adlı kitapta rastlamıştım. Biraz araştırdıktan sonra sizlerle de paylaşmak istedim. McCarthy'nin hatalarını buram buram yüzüne vuran Nicolas Guillen'in, konu üzerine yazdığı ve aşırı hoşuma giden şiirini paylaşarak konuyu noktalıyorum.

Burada yatıyor Senatör McCarthy
ölümden yatağı üzerinde, ölü,
dört maymun dikizliyor onu;
burada yatıyor Senatör McMaymun
Carthy'den yatağı üzerinde, ölü,
dört şahin dikizliyor onu;
burada yatıyor Senatör McŞahin
maymundan yatağı üzerinde, ölü,
dört tay dikizliyor onu;
burada yatıyor Senatör McTay
şahinden yatağı üzerinde, ölü,
dört kurbağa dikizlemekte onu:
Carthy McCarthy.

Burada yatıyor Senatör McKöpek
ulumalardan yatağı üzerinde, ölü,
dört gangster dikizliyor onu;
burada yatıyor Senatör McGangster
köpekten yatağı üzerinde, ölü,
dört kurşun dikizliyor onu;
burada yatıyor Senatör McKurşun
haykırışlardan yatağı üzerinde, ölü,
dört balgam dikizlemekte onu:
Carthy McCarthy.

Burada yatıyor Senatör McBomba
hakaretlerden yatağı üzerinde, ölü,
dört domuz dikizliyor onu;
burada yatıyor Senatör McDomuz
bombalardan yatağı üzerinde, ölü,
dört dil dikizliyor onu;
burada yatıyor Senatör McDil
Domuzlardan yatağı üzerinde, ölü,
dört yılan dikizliyor onu;
burada yatıyor Senatör McYılan
dillerden yatağı üzerinde, ölü,
dört baykuş dikizlemekte onu:
Carthy McCarthy.

Burada yatıyor Senatör McCarthy,
McCarthy'nin ölüsü,
ölü McCarthy,
ölü ve dahi ölü,
amin.

Sort:  

iyi bir paylaşım olmuş

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by embesilikat from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.