Hiç'i Bulan Haber Etsin

in #tr3 years ago (edited)

image

45 gün sonra dün gece takıldım. Çok mutluyum. Kuş gibi hafifledim. Bir çok fantezi kurup, defalarca distopya yıktım. Blockchaini kullanarak da 2200'lere kafamda bir seyler bıraktım. Tabi hepsi kafamın içinde.

Çağın bomboş bireyleriyiz. Amacımız, hedefimiz, koşturmacamız... Hepsi göstermelik. Boşverin.

Hiçi arıyorum. Hiçi doldurmaya, doldurup tekrar boşaltmaya çalışıyorum. Takılın. Takılalım. Takılmak güzeldir. Hep birlikte 3.. 2.. 1.. Wubba lubba dub dub

Görsel

Sort:  

HİÇ bir şey anlamadım :)

Çok haklısın, çok güzel yakalamışsın. Ben de HİÇbir şey anlatmak istemedim zaten :))

Hiçlik mertebesi yüksek mertebedir. Ulaşmak kolay değil.

Hiçlik bir mertebe değildir ki abi. Ama dediğine sonuna kadar katılıyorum. Hatta şöyle düzeltmek istiyorum: Ulaşılması ve özümsenmesi en zor olan felsefedir.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by embesilikat from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.