Sort:  

Türkiyede hiç müze gezme zamanım olmadı açıkcası. Birkaç kez bi arkadaşla sözleşsek de bırakın müze gezmeyi, buluşamadık bile :) Ama hayırlısı diyelim. Bir dahaki sefere :)

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36206.08
ETH 2431.30
USDT 1.00
SBD 3.99