Liste Metotları # 1 - Python Dersleri (Tutorials)

in #tr2 years ago


Source

Merhabalar

Python programlama derslerinin bu bölümünde yeni bir konuya giriş yapacağım. Bu ders ve sonraki derslerimizde liste veri tipi ile kullanılan metotları öğreneceğiz.

Liste veri tipi ile kullanılan oldukça fazla metot bulunuyor ancak biz derslerimizde en çok kullanılan metotları göreceğiz. Genel mantık anlaşıldıktan sonra diğerlerini de öğrenmek çok zor olmayacaktır.

append() metodu

append() metodu, listelerde sıkça kullandığımız metotlardan biridir. Bir listeye eleman eklemek için kullanılır. Eklenen eleman listenin sonuna eklenir.

Uygulamasını görelim :

Uygulamamıza baktığımızda myList adında sıralı bir sayı dizisi görüyoruz. Herhangi bir listenin metoduna erişmek için liste tipinde bir değişken tanımladıktan sonra nokta operatörünü kullanırız. O listeye ait metot ve özelliklere erişmek için de klavyeden TAB tuşuna basarız.

Bu şekilde yaptıktan sonra listeden append() metodunu seçip eklemek istediğimiz elemanı parametre olarak metota verelim. Sonuç olarak eklenecek eleman listemizin sonuna eklenmiş oldu.

Python'daki listelerin diğer programlama dillerindeki dizilere benzetmiştik. Ancak listeleri diğer programlama dillerindeki dizilerden ayıran en önemli özellik, listelerde farklı veri tiplerinin bulunabilmesi.

Örnek olarak sayı dizisi şeklinde oluşturduğumuz listemize append() metodu kullanarak string bir değer ekleyelim:

Örnekte görüldüğü gibi append() metodunu kullanarak farklı veri türlerini listemize dahil edebiliriz. Kullanım olarak herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

extend() metodu

extend() metodu mantık olarak append() metodu ile aynı işlemi yapıyor, bir listeye eleman ekliyor. Ancak append() metodundan farklı olarak bir listeye farklı bir listenin elemanlarını ekliyor.

Uygulamasını görelim :

Uygulamamıza baktığımızda listeA ve listeB_ adında iki adet listeyi görüyoruz. extend() metodunu kullanarak listeA listesine listeB listesini eklemiş olduk. Bunu append() metodunda 3 hamleyle yapabilecekken extend() metodunu kullanarak tek hamlede yapmış olduk.

insert() metodu

insert() metodu da append() ve extend() metotları gibi listeye eleman eklemek için kullanılır. Ancak bu iki metottan farklı olarak insert() metodunda listenin hangi indexine eleman ekleyeceğimizi belirleyebiliyoruz.

append() ve extend() metotlarında eklenen elemanlar listenin sonuna eklenir.

insert() metodunun kullanımı da diğerlerinden biraz farklı. Ekleyeceğimiz elemandan önce parametre olarak hangi index değerine ekleyeceğimizi belirtmemiz gerekiyor. Şimdi de bu metodun uygulamasını görelim.

Örneğimizde insert() metodunun en temel kullanımını görüyoruz. insert() metodu iki parametre almaktadır. İlk parametre eklenecek elemanın index değeri, iki parametre ise eklenecek elemanın kendisidir.

Ancak burada bilinmesi gereken en önemli nokta, index değerinin 0(sıfır)dan başladığıdır. Dolayısıyla üçüncü index dediğimiz yer aslında dördüncü elemanın olduğu yerdir.

Listenin başına herhangi bir eleman eklemek içinse başlangıç indexi olan sıfır değerini kullanmamız gerekir.

insert() metodu ile alakalı bilinmesi gerekenler bunlar. Şimdi de listeden eleman çıkarmak için kullanılan bazı metotlara bakalım.

pop() metodu

pop() metodu, verilen listeden eleman çıkarmak için kullanılır. İki şekilde kullanımı mevcuttur.

pop() metodu, parametre almadan kullanıldığında listenin son elemanı siler ve bu elemanı ekrana yazdırır. Eğer içerisine parametre alırsa, parametre olarak aldığı index değerindeki elemanı siler ve ekrana basar.

Bu kadar açıklamadan sonra uygulamasına geçelim. İlk olarak parametresiz kullanımı nasıl ona bakalım :

Görüldüğü gibi parametresiz olarak pop() metodunu kullandığımızda listenin en sonunda bulunan elemanı sildi. Sildikten sonra da bu sildiği elemanı ekrana yazdırdı.

Şimdi de parametreli kullanımını nasıl, görelim :

Uygulamada görüldüğü gibi pop() metodu içerisine bir index değeri aldığında o indexteki elemanı siler ve ekrana basar. Ancak burada index değerlerinin sıfırdan başladığını tekrardan hatırlatalım.

Örnekte dördüncü indiste 5 nolu eleman bulunduğundan o silindi. Aslında bu eleman sıra olarak beşinci sıradaydı.

Şimdilik bu kadar.

Umarım faydalı bir çalışma olmuştur.

Teşekkürler.

yesilayrca.png

Kaynak belirtilmeyen görseller bana aittir. The pictures without source in the post is belong to me

Sort:  

You got a 60.46% upvote from @luckyvotes courtesy of @elektroyazilim!

You got a 24.50% upvote from @minnowvotes courtesy of @elektroyazilim!

You got a 100.00% upvote from @redlambo courtesy of @elektroyazilim! Make sure to use tag #redlambo to be considered for the curation post!

You got a 50.00% upvote from @whalepromobot courtesy of @elektroyazilim!

You got a 50.00% upvote from @bid4joy courtesy of @elektroyazilim!

You got a 37.82% upvote from @spydo courtesy of @elektroyazilim! We offer 100% Payout and Curation. Thank you.

Congratulations @elektroyazilim! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 1750 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!


@elektroyazilim, sorry to see you have less Steem Power.
Your level lowered and you are now a Red Fish!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Congratulations @elektroyazilim! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!