RE: nRF24L01 Modülü Çalışmıyor ise..

You are viewing a single comment's thread from:

nRF24L01 Modülü Çalışmıyor ise..

in tr •  9 months ago 

Elektronik bir malzemenin datasheet veya yazılım olarak kütüphanesine ihtiyaç duyulduğunda, tam olarak tüm kodu üzerinden kontrol edilmelidir. Güzel bir püf noktaya değinmişsin tebrik ederim.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Teşekkürler @electrobro
Biraz uğraşarak öğrenmiş olduk ama Edison'un dediği gibi "hangi yolun yanlış" olduğunu bilmek de bir kazançmış ;)

·

You got a 64.07% upvote from @oceanwhale With 35+ Bonus Upvotes courtesy of @murattatar! Earn 100% earning payout by delegating SP to @oceanwhale. Visit www.OceanWhaleBot.com for details!