Yumurtadan yeni çıkmış yavrular.

in #tr4 years ago

Küçük yavrular çabucak büyüyor . Doğaya katılmaya acele ediyorlar . 

![IMG_9000.JPG]()

Merhaba Steem dosları .

Hatırlarsanız bir önceki postlarımın birinde sizlere bu kuşdan bahs etmişdim . Şimbi bu kuşun yavrularından bahs etmek istiyorum . 

![IMG_9015.JPG]()

Havaların aşırı sıcak geçmesine bakmayarak anne kuş pes etmedi ve  yumurtalarını bırakmadı . Günde sadece bi kaç defa su ve yemek için yuvadan giden anne kuş büyük mücadele vererek yavrularını yumurtadan çıkardı . Anne kuş kadar bende bu yavruların doğduğuna çok sevindim .

Bir kaç hafdalık olan yavrular qayet sağlıklı . Anne ve baba kuş gün boyu yavruları besliyorlar . Sira ile anne kuş yem getiriyor yavruları besliyor ve sonrasında baba kuş geliyor .Kuşlar besim sırasını hiç kayp etmiyorlar . Her defasında aynı yavruya değilde aç olan yavruya yem veriyorlar . 

![IMG_9035.JPG]()

Ben bile sırayı kayp ediyorum ama kuşlar asla . Onların bu davranışları beni çok şaşırtdı . Bazen bi kuş deyib geçiyoruz ama onları incelediyim bir ay boyunca kuşlar beni baya etkiledi ve şaşırtdı . 

Anne ve baba kuşun günlük işi yavruları besleyib büyütmek . Başka bir amaçları yok . Buldukları her bir yemi yavrularına getiriyorlar . Yavrular yuvayi kirletmesin temiz bir yuvada kalsınlar diye anne kuş onların kakalarını bile yiyiyor. Bunu ilk gördüyümde şaşıp öylesine kalmışdım . Nedenini bilmiyordum çünki . Ama sonra öğrendimki yavrular yuvayı kirledseler sağlıklı büyüyemezler . Bununçinde anne böyle  bir fedakarlık yapıyor ve bunu ancak ve ancak anne kuş yapıyor . Aynı insan oğlunda olduğu gibi . Evleri anneler temizlediği gibi kuşlardada aynı .

![IMG_9021.JPG]()

Kuşları günlük çekimlerimle izliyorum . Onların büyüdüyün görmek bana zevk veriyor . Yuvalarının yakınına yerleşdirdiyim GoPro kamerasıyla kaliteli videolar çeke biliyorum . Yavrular büyüp yuvadan uçuncayakadarher günlürini kayd etmek istiyorum . Umarım başara bilirim ve size güzel bi video halinda sunurum .

![IMG_9028.JPG]() ![IMG_9031.JPG]()
Sort:  

çox gözəldi. təşəkkür

Bəyənib rəy yazmanıza sevindim)

Gözəl blog. Təşəkkürlər @elchin

Hele ardi var . Suprizlerle dolu)

Ayallah nə qəşəng görünür ha

Təşəkkür . ))


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Beautiful shots! Thank you for sharing, nature is my favorite ☺️

I like nature very much.I love nature no matter how hard it is . Thanks)

We have that in common 🤗 thanks for sharing with us and for your love of nature ❤️🦋

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 23486.50
ETH 1859.88
USDT 1.00
SBD 3.20