Sort:  

Hocam tuttursanız da oy alamayacaksınız gibi 😂

@efsane60 'a katılıyorum 😄
Dediklerimin tersi çıkıyor genelde ama ben böyle kazanıyorum nasıl oluyorsa 😄

Yatırımı herkes yapar @arafs kazanır..

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.030
BTC 23240.34
ETH 1667.16
USDT 1.00
SBD 2.66