Dans Zamanı!

in #tr2 years ago

kandım, kandırıldım; çocuk kaldım
titrek sesimle saçma sapan şarkılar söylerken arabesk
bir taraftan bacaklarım uyuşuyor, şertleşiyor
çarmıhtaki oğlumu izlerken
diğer taraftan kanmışlığımı, kandırılmışlığımı,
çocuk kalmışlığımı hazfediyorum


göklerden bir ışık iniyor kapkara
yalvarıyorum gecelerce
sözcüklerim ulaşmıyor tanrılara
her defasında ayrı bir güzellik


her defasında ayrı bir başkaldırı ve apayrı bir @yesimeren
her defasında ayrı bir başka yerde olmak
her defasında ayrı bir perşembe ve apayrı bir @damla
ne kadar da garip oluyor, zavallı oluyor bir @yesimeren'nin ellerinde kalem olmak
ve bir @damla'nın fikirlerinde hasta olmak ne kadar da abat ediyor tollu yozları

her defasında ayrı bir tenasüp ile temenna etmek @tahirozgen'e
her selâmda yongalardan birleşip temlik edilmek yağmurlarda onlarca kokete


6990e22c-4f24-4422-bc74-2c4f37d0e9ab.gif


garibin sözüdür yerine gelmiş bilinsin bu denenler
götenin özüdür birkaç dakikalık yağmurun süveydası

gif

Sort:  

This post has received a $71.43 % upvote from @siditech thanks to: @edebiyat.
Here's a banana! banana-small.png

Yine hem beyni yaktın, hem ruhumu karıştırdın gittin, böyle bir dostu azcık anlayamadan ölüp gideceğim diye çok korkuyorum. Ellerine sağlık, benim ellerimde kalem olmak hakkında düşüneceğim.

Posted using Partiko Android

Ölebilirsin; ama gidemezsin. Bir gün elinde kalem olursam sana yüksek sesle anlatırım, çizersin sen de. Beynine kurban.

Posted using Partiko Android

@edebiyat purchased a 12.51% vote from @promobot on this post.

*If you disagree with the reward or content of this post you can purchase a reversal of this vote by using our curation interface http://promovotes.com

You got a 54.50% upvote from @upyourpost courtesy of @edebiyat!

You got a 4.92% upvote from @joeparys! Thank you for your support of our services. To continue your support, please follow and delegate Steem power to @joeparys for daily steem and steem dollar payouts!

This post has received a 16.91% upvote from @lovejuice thanks to @edebiyat. They love you, so does Aggroed. Please be sure to vote for Witnesses at https://steemit.com/~witnesses.

You got a 25.00% upvote from @whalepromobot courtesy of @edebiyat!

Başka başka defalar kaldırdığım tüm başların amacı defa defa başkaların kandırdığı çocukların şarkılarını sürdürebilmesi olmuştur oysa.

Yağmur sularında teaşük eden müteaşşıklara teaside bulunanların, ihtimal-i helaketlerinin yüksek kuvvette olduğunu bilmelerinde kendileri açısından fayda vardır

Maşuk bizzatihi helak olmuştur aşıktan
Müteessir gelen fiillerden yağmura ne çare

Aşığın elinden gelsin de zehrolsun göklerden
Belki damlalardan seller olsun isterse maşuk

You got a 45.45% upvote from @redlambo courtesy of @edebiyat! Make sure to use tag #redlambo to be considered for the curation post!

This post has received a 22.64 % upvote from @boomerang.

You got a 5.50% upvote from @minnowvotes courtesy of @edebiyat!

You got a 29.38% upvote from @brupvoter courtesy of @edebiyat!

[DE]Danke für deine Unterstützung

Du hast ein Upvote in Höhe von 27.19% dieses Upvote kommt von mir @curationhelper gesponsort wurde das Upvote von @sparstrumpf. Ab sofort gehen wieder Steem und SBD ab 0.01 STEEM / SBD bis hin zu 0.025 STEEM oder SBD, dafür kannst du bei mir ein Upvote für dich oder für jemanden anders erwerben. Die Auszahlung für ein Selfupvote ist natürlich geringer als bei einem Upvote für jemand anders, aber es wird sich trotzdem lohnen.

[EN]Thank you for Donation

you just rose a 27.19% upvote from @curationhelper in courtesy of @sparstrumpf. For at least 0.010 Steem or SBD up to 0.025 Steem or SBD you can buy an Upvote for your friends or yourself. Besides the normal post vote I also vote on comments. The minimum age is 20 min and the maximum age is 6 days.

Güzeldi dilinize sağlık. steemitten anlayan varsa benim fotoğraflarım açılmıyor nedendir yardım

Merhaba. Steemit görselleri Türkiyede mahkeme kararıyla görüntülenemiyor artık. Çözüm olarak kullanıcılar VPN kullanıyor.

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.063
BTC 49370.84
ETH 4124.67
BNB 568.61
SBD 6.20