You are viewing a single comment's thread from:

RE: Mutluluğun Formülünü Kodlamak #1

in #tr4 years ago

Westworld'ün ilk sezonunu izledim ama o kadar dayanabildim. İyi başlayıp kötü giden dizilerdendi bence. Müziği müthiştir bu arada. Hatta hazır hatırlamışken dur hem dinleyeyim hem şuraya bırakıvereyim: . Kitabı ise muhtemelen asla okumayacağım. Ama dokuz cevabı harbiden merak ettim.
Bu arada mutlulukla ilgili en sevdiğim sözü paylaşmak isterim. Bende resmen bir aydınlanma yaratmıştı vaktiyle:)

Bir sabah gün doğumunda kalktığımı hatırlıyorum. O his, o bir şeylere gebe olma hissi vardı. O hissi bilir misiniz? Ve kendi kendime şöyle düşündüğümü hatırlıyorum: Demek mutluluğun başlangıcı bu. Demek böyle başlıyor. Ve tabii hep daha fazlası olacak. Bunun bir başlangıç olmayabileceği hiç aklıma gelmedi. Mutluluk oydu. O andı. Tam o an.

Lost in translation olmasın diye: I remember one morning getting up at dawn, there was such a sense of possibility. You know, that feeling? And I remember thinking to myself: So, this is the beginning of happiness. This is where it starts. And of course there will always be more. It never occurred to me it wasn't the beginning. It was happiness. It was the moment. Right then. -The Hours (2002) - Clarissa Vaughn

Sort:  

Hocam bir üstteki yoruma ışınlama yapıyorum :)

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66862.59
ETH 3476.05
USDT 1.00
SBD 3.20