Dip akım nedir ?

in #tr5 years ago

images (7).jpeg
İçinde bulunduğum bu oluşum gerçekten dipteki insanların yukarı yükselişini vadediyor. Düzene zenginin daha zengin fakirin daha fakir olduğu düzene karşı. Aptal fenomenlere akımlara bilimden uzak bir nesile karşı. Şuan sadece 5uyesi var belki bir gün iyi yerlere gelecek . Büyük ihtimallede destekçi bulamadığı için yok olup gidecek . Büyük bir toplum kesimi bir çok konudan şikayetçi ama kimse bunları dile getirmiyor. Hiç bir yere ait olmayan çıkar için oluşmayan ender yapılardan biri olma hayaliyle kurulmuş bir yapı şuan için bir wp gurubundan ibaret lakin geleceğe not olarak düşüyorum kendim için bir gün çok buyuyecegiz ve sadece ve sadece insanlık için çalışacağız para için değil çıkar için değil siyasi kirli fikirlerle değil insanlık için Afrika'daki çocuklar savaşta ölen insanlar için çalışacak bir yapı sayımız az ama ilk etkinligimiz harikaydı bir dilenciye nasılsın demek benim sorduğum kişi dondu kaldı çünkü kimse ona nasılsın diye sormamış ya para verip geçmişler yada görmemişler bile iyiyim abi dedi iyiyim bu bile yetiyor insana sağlıcakla :(

Sort:  

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @drcevat.

As a follower of @followforupvotes this post has been randomly selected and upvoted! Enjoy your upvote and have a great day!

Good wishes @drcevat,
Your post "Dip akım nedir ?" hast just been Resteemed !!! 🙂🙂🙂
I've done this for following me..


🙂😉🙂 Be ENGASED to continue with this FREE Restreem service @tow-heed😝🙂😝

Congratulations @drcevat! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27813.64
ETH 1768.95
USDT 1.00
SBD 2.79