Deniz kestanesi batması

in #tr5 years ago

FB_IMG_1532508668412.jpg
Malum yaz ve denize sıkça giriyoruz. Pek de az rastlanmayan bu diken batmasını açıklamak istedim.
FB_IMG_1532508663073.jpg
Bi kere batan diken mutlaka çıkarılmalı.
Zeytinyağıyla ovun çıkar yazıları dolanıyor.
Çıkmaz, çıkmadığı gibi derine gider ve üstü de kapanır dikenlerin.
İçerde kalırsa şiddetli ağrı ve kırılmayla içerde kalmasına yol açabilir.
Allahtan ülkemizdeki deniz kestanesi türleri dikeni çok zehirli değil, anafilaksi yapmıyor; lokal travma, batma ve tahrişe bağlı ağrı yapıyor da yakamızı kurtarıyoruz.
FB_IMG_1532508658059.jpg

Öncelikle ağrıyı kesmek kutsal bir sanattır acilde hastayı acıdan bağırtmayalım; lokal anestezik, hatta nsaii eşliğinde dikenleri çıkaralım.
Tetanoz aşısı yapalım.
Yaranın şiddetine göre lokal hatta gerekirse oral antibiyotikle tedavi edelim.
Dikenler çıkartılmasına rağmen ağrı en az 2-3 gün devam eder.
Bugün aynı bu fotoğraftaki gibi topukta lezyonları olan hastanınkini sağolsun hemşirem bi güzel çıkardı.

Ha unutmadan önemli bir nokta medcape'te bu tür deniz canlısı temasından sonra 45 dereceyi geçmeyecek yakmayacak sıcak suda bekletme öneriliyor.
Hem toksinleri protein denatürasyonu ile etkisiz hale getiriyor hem ağrıyı kesiyormuş.
Ama yakmamaya dikkat.
Evde de iğne ve cımbız yardımıyla dikenler çıkarılabilir.
Ne yapıp edip içerde kırmadan unutmadan çıkarmak gerek. şansa renkleri koyu olduğu için pigmentasyondan dolayı görünüyor.

Dikenler çıktıktan sonra birkaç gün bölge lokal pansuman yapılabilir.
Ha olaki çok derinde çıkmadı.
Ama görünüyor ona biraz zaman tanıyabilirsiniz. Vücut kendiliğinden yabancı cisim reaksiyonu ile dışarı atmaya çabalayacaktır.

Sevgiler saygılar :)

staywithscience

https://emedicine.medscape.com/article/770053-treatment#d10

Sort:  

This post has received a 1.56 % upvote from @drotto thanks to: @drcevat.

You have been defended with a 14.29% upvote!
I was summoned by @drcevat.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 22946.71
ETH 1652.67
USDT 1.00
SBD 2.66