Fethiye Ölü Deniz /Blue Lagoon /Muğla Turkey

in #tr5 years ago

2017 temmuz ayında bir cesaret ile Yamaç Paraşütü yapmak için Fethiye Ölü Denizde bulunan Babadağına çıktık ama cesaret edememiştim. Oraya kadar çıkmışken manzaranın fotoğraflarını çektim sadece....
2.jpg

1.jpg

Sort:  

teşekkürler :)

Gerçekten cesaret ister :)) çok güzel resimler...Tebrikler

fırsat bulup gidersem bu sefer deneyeceğim.. kısmet bakalım

Tabi ki kısmet bu işler...Çok zorlamamak gerek :)

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19452.79
ETH 1328.88
USDT 1.00
SBD 2.48