Teknolojik PaintBall

in #tr4 years ago

Merhabalar, geçtiğimiz Cuma günü katıldığımız etkinlikte arkadaşlarımızla birlikte paintball macerasına katıldık. Hepimiz boya tüpleri ve misket boncuk boyalarla oynanılan klasik paintball beklerken, teknoloji burada da bizi şaşırtarak "lasertag" adı altında sunulan bir güncel bir paintball versiyonuna tanıklık ettik. Her şey teknolojik, birbirinize hiç bir zarar vermeden karşılıklı olarak kapışabiliyorsunuz, her hangi bir kıyafet de giymenize gerek kalmıyor. İki silah birbirini gördüğünde vurulmuş olarak sayılıyor. Geri kalan eğlence için sizi video ile baş başa bırakıyorum.

Sevgiler.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.026
BTC 27200.25
ETH 1899.85
USDT 1.00
SBD 2.26