istanbul

in #tr4 years ago

Koşturmacalı hayatlarımızda, biraz durup, soluklanmaya ve bu güzel şehri seyrederken enerjimizi, motivasyonumuzu toplamaya ihtiyacımız olur. Hadi, denize karşı oturup, bu güzel manzaranın seyrine doyalım birlikte. Denizi, maviyi ve yeşili sevenlere gelsin. İstanbul - Türkiye'den tüm TR etiketine selamlar.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26798.82
ETH 1854.58
USDT 1.00
SBD 2.11