İşe 600'lük Motosiklet ile Gitmek - İstanbul Trafiğinde Her Gün

in #tr5 years ago

Merhabalar, günlük ulaşımımı motosiklet ile sağladığım için, işe gidip gelişlerimde kullandığım araç da motosiklet oluyor. Sizlere 600 cc bir makine ile işe gitmenin avantajları dezavantajları neler anlatmak istedim. Siz de kullandığınız makineyi ve size göre artılarını eksilerini paylaşabilirsiniz. Araba kullanıcıları da artıları eksileri paylaşabilir. :)

Sevgiler.

Sort:  

Allah kazalardan korusun motorsiklet çok zor

Teşekkür ederim.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 63206.40
ETH 3079.10
USDT 1.00
SBD 3.87