4. Red Bull Uçuş Günü - Caddebostan Plajı

in #tr5 years ago

Merhabalar, İstanbul'da yaşayanlar görmüşlerdir diye düşünüyorum, çoğu yerde afiş asarak öncesinden reklam yapmaya başlamışlardı etkinlik için. Güzel festivaller yapıldığı gibi, çikolata, kahve günlerine de ev sahipliği yapan güzel Kadıköy'ümüzde, geçtiğimiz pazar günü de yine bir etkinlik ile bu yaz gününü anlamlandırmamız sağlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun da katılım sağladığı, tüm İstanbul'luların davet edildiği 4. Red Bull Uçuş Gününe biz de motorlarımızı sürdük. Burcu Esmersoy ve Emre Karayel de mikrofon başındaydılar. Bir çok ünlü isim ile de karşılaşma imkanı yakaladık. Göğüs askı aparatı ile güzel bir açı yakaladığımı düşünüyorum. Pek sohbet tarzında değil, biraz daha ortamı ve atmosferi hissedebilmeniz için hazırlamak istedim. Umarım siz de keyif alarak izlersiniz, bu tarz etkinliklerin devamı gelmesi dileklerimle. İşte İstanbul'un güzelliğini ve avantajlarını hissetmemiz için nice etkinliklere katılmak dileğiyle.

Kayıt için kullandığım ekipmanlar;

  • Go Pro Hero 7 Black (Kayıt: 4K - 60 fps)
  • Go Pro göğüs askı aparatı

Sevgiler.

Doğan Can Kilment - DCK
Can Motovlog

Sort:  

Congratulations @dogancankilment! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

İnsan bulunmak istiyor ama imkan yok.

Merhabalar, Bir sonrakine belki :)

Congratulations @dogancankilment! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 100 posts. Your next target is to reach 150 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Hello dogancankilment, welcome to Partiko, an amazing community for crypto lovers! Here, you will find cool people to connect with, and interesting articles to read!

You can also earn Partiko Points by engaging with people and bringing new people in. And you can convert them into crypto! How cool is that!

Hopefully you will have a lot of fun using Partiko! And never hesitate to reach out to me when you have questions!

Cheers,
crypto.talk
Creator of Partiko

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 66668.88
ETH 3521.99
USDT 1.00
SBD 2.55