15.06.2019 - Motoron Pist Günleri

in #tr4 years ago

Merhabalar, pist videosunun tam halini yeni yükleyebildim. Yaklaşık 30 dakikalık bir video oldu ve 5 GB'a yakın bir video'yu düzenleyip hazırlamak bir hayli zaman aldı. Piste çıktıktan sonra mikrofon adaptörü temassızlık yaparak çıkıyor ve seste gürültüler oluşmuş, o kısımlar için arka fona müzik koyarak videonun sesini biraz kıstım. Genel olarak baktığımızda muhteşem bir deneyim oldu benim için. Her iki açıdan da görebilmeniz için aynı kare içerisinde konumlandırdım. 20 dakikalık pist sürüş videosu sizlerle.

Bir sonraki pist günü 27 Temmuz'da, katılmak isteyen arkadaşlara duyurulur. İyi Seyirler.

Yer: Intercity İstanbul Park
Etkinlik: Motoron Pist Günleri
Seans: D1 Seansı
Piste Çıkış Tarihi: 15.06.2019 - 18:05 pm
Motosiklet Numaram: 35
Motosiklet: Yamaha XJ6 Diversion F 2015
Kask Kamerası: Go Pro Hero 5 Session
Ön Cam Kamera: AEE

Takip etmek isteyenler için;
Youtube Hesabım:
https://www.youtube.com/c/canmotovlog
Instagram Hesabım:
https://www.instagram.com/canmotovlog/Sort:  

Emeklerine sağlık @dogancankilment. Çok beğendim.

Çok teşekkürler.

Congratulations @dogancankilment! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 800 upvotes. Your next target is to reach 900 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.030
BTC 23240.34
ETH 1667.16
USDT 1.00
SBD 2.66