You are viewing a single comment's thread from:

RE: Yarından Önce - Steemit Romanı - 1. Bölüm

in #tr2 years ago (edited)

Sitede yayınlanan romanlar var. Fakat ilk olması sadece ekstra güzellik olurdu. Ben izninle biraz eleştiri bırakmak istiyorum.

1500 yıl çok uzun bir süre bunu okuyucuya geçirmek çok zordur. Örnek olarak lise arkadaşım dediğin an ben 3500. Yılda yaşayan biri algısından doğrudan kopuyorum. Böyle güçlü cümleler kuracaksan her detaya dikkat etmelisin bence. 21. Yüzyıl demek yerine 2. Bin yıldan kalma diyebilirsin mesela.

Bir de işin teknik kısmında çok boğuldum. Bilmeyen biri yaptığın o bilgisayar işlemlerini okurken yorulur sanıyorum.

Eline sağlık devamını fırsatım oldukça okurum :)

Sort:  

O zaman ilk kelimesini steemit'in tam da burasına gömelim. Siteyi fazla takip edemediğim sayalım. Eleştirileriniz ve ilginiz için çok teşekkür ederim.

Coin Marketplace

STEEM 0.98
TRX 0.13
JST 0.137
BTC 56193.90
ETH 2435.80
BNB 583.02
SBD 8.09