You are viewing a single comment's thread from:

RE: Yaşam Kaynağı: Oksijen

in #tr4 years ago

Hocam elinize sağlık çok bilgilendirici bir yazı olmuş. Bence büyük oksitlenme olayı yerine büyük redüklenme olayı ismini vermelilerdi :D


Bir de yanma sonucu nasıl oksijen çıkıyor ben anlamadım. Yanma dediğimiz olay oksijenin yapıya katılması zaten

Sort:  

@doctorbishop Teşekkür ederim öncelikle :) Oksitlenme olayına birçok isim verilmiş: büyük oksidasyon olayı, oksijen felaketi, oksijen krizi, oksijen çelişkisi, oksijen holokostu ve oksijen devrimi gibi :)) Redüklenme teriminin kullanılmamasının belki bir sebebi vardır :)

Bazı yıldızlarda 1 milyar derecedeki yanma sonucu Helyum, Karbon ve Oksijen oluşur.
Buradaki yanmayı soruyorsanız eğer açıklamaya çalışayım bildiğim kadarıyla. Yazıda detaya girmek istemedim. Yıldızlar sahip oldukları Hidrojeni Helyuma dönüştürerek enerji elde eder. Bunun sonucu yıldız içine çökerek sıcaklığı artar. Helyum çekirdekleri bu yüksek sıcaklık ve yoğunluk altında hem birbirleriyle hem de Berilyum çekirdekleriyle çarpışır ve Karbon-12 oluşur. Bundan sonraki aşama da Karbon - Oksijen dönüşümüdür. Dolayısıyla bu genel manada bahsettiğimiz Hidrojen ve Oksijenin yanarak suyu oluşturması gibi bir reaksiyon değil. Yıldızlarda dünyadakinden daha komplike bir ortam olduğu için büyük dönüşümler gerçekleşiyor. Umarım açıklayabilmişimdir :D

Gayet net açıklamışsınız. Zaten hidrojen helyum olayını okumuştum. Güneş saniyede 600 m ton çeviriyor :) fakat yanma kelimesine takılmıştım. Bildiğimiz yanma değilmiş :)

Hocam bu çevrim için bir içerik hazırlayabilirsiniz aslında :)) Bence güzel olur.

Bakalım :) tekrar elinize sağlık keyifle okudum :)

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 18909.47
ETH 1295.73
USDT 1.00
SBD 2.44