You are viewing a single comment's thread from:

RE: 8 STEEM ÖDÜLLÜ YORUM YARIŞMASI

in #tr2 years ago

Ben karıncanın ilk kez süte düşmesi ve ilk yoğurdun oluştuğunu görmek isterdim. Mümkünse bir kase de @sudefteri yesin diye yanıma alırdım.

Güzel bir yarışmayı kaçırmışım. Uzaktan da olsa seviliyorsunuz :)

Sort:  

Selam doktor. :) Sıkıntılı işler ya. Karıncalar sütler falan. Sonra yoğurdun oluşması ve @sudefteri falan... :) bence @sudefteri ilk yoğurt yediğinde ne hissetmiştir diye bir soru sorulabilirdi ama boş ver. Daha kolay bir soru var; nerelerdesin?

Posted using Partiko Android

sıkıntılı işler falan filan:)

karınca mı🙅‍♀️
yaprak veya çiy ile mayalanmamış mıydı ilk🤷‍♀️
bu arada teşekkür ederim, bi kâse karıncasız yoğurda hayır diyemem:)
nerelerdesin:)

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.021
TRX 0.03
STEEM 0.16
JST 0.021
SBD 1.10