Sort:  

4201 yazdım fakat yorumda görünmüyor?

markdown yamuk yapmış sana, sebebini bilmiyorum ama bazen yazının başında yazıdğın sayıyı 1. diye çeviriyor. Benimde başıma çok geldi.

Yanına nokta koydum diye olabilir. Bu yamuğu cezalandırmayacak mısın? Bana yaptılar. Biricik doktoruna

Ben o markdown'un burnunu sıkacam sen hiç merak etme doktor. Saçını da çekebilirim. Ya da Aptal! diye hakaret etsem acıtır mı bilemedim.

Uzun zamandır bu kadar duygulanmamıştım...

Çocukluğum geldi aklıma 😄

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 23721.76
ETH 1641.68
USDT 1.00
SBD 2.55