40.000’i İmzayı Aşan “Adil, Özgür, Eşit ve Hilesiz Bir Seçim İçin Selahattin Demirtaş Serbest Bırakılsın” Kampanyası Raporu

in tr •  11 months ago

5aed434eddb54-demirtas-cezaevi-adayjpg-005.jpgSelahattin Demirtaş Serbest Bırakılsın” Kampanyası Raporu
“Adil, Özgür, Eşit ve Hilesiz Bir Seçim İçin Demokrasi Gönüllüleri” adlı girişimin başlattığı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasına yönelik imza kampanyası 41.000 sınırını aştı ve 50.000’e gidiyor. Aslında kampanya 50.000 sınırını aşmış bulunuyor ama bir karışıklık olduğu için bu sonuç maalesef bu kampanyanın imzacı sayısına yansımıyor.
Bu nedenle karışıklığı açıklamak ve en azından kimilerinin düzeltmesine imkan sağlamak için bir bilgilendirme yapalım.
Bir şeyleri değiştirmek veya etkilemek için imza toplama platformu olan Change.org’a girildiğinde Demirtaş’ın serbest bırakılması için imza toplamaya yönelik olarak üç girişim görülmektedir.
Bunlardan birincisi ve en çok imza toplamış bulunanı, 9 Mayıs tarihinde başlamış bulunan “Adil, Özgür, Eşit ve Hilesiz Bir Seçim için Selahattin Demirtaş Serbest Bırakılsın” başlıklı kampanyadır.
Kampanyaya 41.000’i aşkın kişi imza vermiş bulunuyor. Yani günde ortalama 5000 kişi imzalamış. Kampanyanın başlangıcı ve günde verilen imzaların grafiği aşağıda bulunuyor:istatistik.JPG

Bu kampanya gerekçesini kısaca adında da ifade ediyor ve ayrıca başvuru dilekçesinde daha uzunca bir gerekçe yer alıyor.
Kampanyayı tertipleyen girişim sadece Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için bir imza kampanyası başlatmış değil.
Girişimin amacı: Adil, Eşit, Özgür ve Hilesiz Bir Seçim.
Demirtaş’ın serbest bırakılması bunun için yapılması gerekenlerden sadece biri.
Girişim ayrıca bu amaca yönelik olarak:
• OHAL’in kaldırılması ve bunun için OHAL çerçevesinde, OHAL koşullarına uygun olarak hiçbir sloganın atılmadığı, hiçbir pankartın taşınmadığı, her gün belli yer ve saatlerde bulunma ve buluşma eylemleri öneriyor.
• Seçmenlerin ve seçime katılan muhalif partilerin ortaklaşa olarak saldırılara karşı savunmalarını ve fiilen bu özgürlüğü dayanışarak sağlamalarını öneriyor.
• Yine Erdoğan’ın medya tekeline karşı medya olanaklarını ortaklaştırmalarını öneriyor.
• Yine bu bağlamda sandıkların ortaklaşa kontrolünü, yurttaşların bu kontrol için seferber edilmesini öneriyor.
• Yine seçmenlerin ve partilerin ortaklaşa olarak, devletinkine paralel bir internet ağı ile sonuçların denetlemesini öneriyor.
Ayrıca bu yönde başka öneriler ve girişimlere de açık olduğunu belirtiyor.
Dikkat edilirse, adil ve hilesiz bir seçim için seçmen ve yurttaşların öz örgütlenmelerini sağlamaya yönelik bir çaba. Ayrıca bunu destekleyici olarak politik partilerin ittifakını öneriyor.
Aslında bu girişimin tanımladığı hedef ve gerekçenin doğruluğu hem kısa zamanda ulaştığı imzacı sayısı, hem de muhalif tüm partilerin önderlerinin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını talep etmeleriyle kanıtlanmış da bulunmaktadır. CHP ve Saadet’ten sonra İyi Parti de bu talebi öne sürmüş bulunuyor.
Böylece aslında hükümetin seçime hile karıştırma ve eşitsiz seçim koşullarına karşı muhalefet fiilen bir araya gelip bir cephe kurmuş bulunmaktadır. Bunu en azından Demirtaş’ın serbest bırakılması somut talebi ile gerçekleştirmiş bulunuyorlar.
Ne var ki, CHP, Saadet Partisi, İyi Parti başkan ve adayları da Demirtaş’ın serbest bırakılmasını talep etmiş olmalarına rağmen, bu kampanyayı henüz bu partilere oy verenler veya bunların taraftarları aktif olarak desteklemiş değil veya kampanya henüz bunlara ulaşabilmiş değil.
Ayrıca bu kampanyaya henüz adil ve hilesiz bir seçimi gerçekten isteyen kamuoyunca bilinen isimler de imzalamış ve desteklerini açıklamış değil.
Hatta HDP bile bu kampanyanın adını ağzına alıp üye ve destekçilerinin dikkatini çekmiş değil. HDP bile Demirtaş’ın serbest bırakılmasına yönelik bir halk girişimi olarak değil, Avukatlar aracılığıyla yürütülen hukuki bir prosedür olarak görüyor ve öyle ele alıyor.
İmza verenlerin yorumlarından anlaşıldığı kadarıyla imza verenler esas olarak HDP sempatizanları ve bir miktar da CHP sempatizanından ibaret.
Aslında bu kampanya HDP havuzunun dışına çıkabildiği ve bu girişimin önerdiği diğer kampanyalarla desteklendiği takdirde çok kısa zamanda milyonları bile bulmak mümkündür.
Buna rağmen toplanan binlerce isim küçük de olsa alttan bir sahiplenme ve küçük bir başarıdır.
Aslında kampanyanın 50.000 imzayı aşmış olması kuvvetle muhtemeldir. Ama bu imzalara yansımamaktadır.
Bunun nedeni benzer isimli başka bir kampanya ile karıştırılmasıdır.
Çünkü bir de bir yıl önce Fırat Şanlı isimli birisinin imzasıyla başlatılmış “Selahattin Demirtaş Serbest Bırakılsın” isimli kampanya var.
Dikkat edilirse isim çok farklıdır ama bu farkın farkında olmamıştır ve olmamaktadır çoğu destekleyici. Bu nedenle yanlışlıkla bu kampanyaya imza vermiş bulunuyorlar.
Bu kampanyanın hitap ettiği kitle tüm seçmenler veya adil bir seçimden yana olan tüm seçmenler değil, genel olarak Selahattin Demirtaş destekçileri veya HDP’liler olduğu “Selahattin Demirtaş 6 milyonun değil tüm Türkiye’nin iradesi, derhal serbest bırakılsın” alt başlığından anlaşılıyor.
Keza bu imza kampanyasının ayrıntılı bir metni ve gerekçesi yok.
Bu imza kampanyasının hiç güncellemesi vs. yapılmıyor.
Aslında bir yıl önce başlatılmış ve bir süre sonra uykuya yatmış bir kampanya imiş.
Sekiz gün önce bir yıl boyunca imza verenlerin sayısı epey düşüktü.
Son sekiz günde bu kampanyaya imza verenler hızla arttı ve neredeyse hiç artmayan imzalar birdenbire 26.000’i aşmış bulunuyor.
Bunun nedeni aslında 40.000’i aşkın imza toplamış bulunan “Adil, eşit, özgür ve hilesiz bir seçim için Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın” kampanyasına imza vermek için change.org’a giren binlerce imzacının, yanlışlıkla fiilen uykuya yatmış bu kampanyaya yanlışlıkla imza vermeleridir.
Yani aslında en azından 10.000 kadar imza yanlışlıkla bir yıl önce başlatılmış ve aslında fiilen uykuya yatmış ve ilgilenilmeyen kampanyaya akmış bulunuyor.
Yanlışlıkla bu kampanyayı imzalayanların esas kampanyaya imza amaları gerekir.
Ve bu kampanyayı bir yıl önce açan kişinin mümkünse imzacıları en çok imza toplamış kampanyaya yönlendirmesi gerekir.

Benzer biçimde başka bir kampanya da ya bu esas kampanyanın bir yan ürünü olarak ya da yanlışlıkla bu kampanyanın rüzgarıyla yelkenlerini doldurmuş bulunuyor.
HDP kongresinden önce 11 Şubat 2018’de yapılan HDP kongresine yönelik olarak “Demirtaş Tekrar Başkan Seçilmelidir” diye bir imza kampanyası başlatılmıştı.
Bu kampanya kongre öncesinde 5000’e yakın imza toplamıştı ve Kongreden sonra talep gerçekleşmeyince kampanya uykuya yatmıştı ve imzacı sayısı artmıyordu.
Ne var ki, yine Adil, eşit, özgür ve hilesiz bir seçim girişiminin başlattığı kampanyanın etkisiyle veya yanlışlıkla bu kampanyanın imzacıları da aniden artmış ve imzacı sayısı 6.000 sınırını aşmış bulunuyor. dekirtas tekrar baskan.JPG

Grafikten açıkça görüleceği gibi 9 Mayıs tarihinden sonra tekrar imzacılar artmaya başlamış.

O halde yanlışlıkla bu iki farklı kampanyaya verilen imzaları da saydığımız takdirde aslında imza kampanyasına 50.000 civarında imza verildiği tahmin edilebilir.

Halkın kendi örgütlenmesi olmadan hiçbir hakkın garantisi olmaz. Hele Türkiye’deki gibi devlet cihazı yurttaşların haklarını korumanın garantisi değil, bu hakları engellemenin bir aracı ise.
Bir imza kampanyasında olsun bir araya gelmek küçük de olsa aşağıdan bir girişimdir.
Aslında küçük bir çabayla, yani örneğin bazı eşit ve adil bir seçimden yana olacağına kuşku duyulmayacak tanınmış isimlerin desteğini ilan etmesiyle, HDP’nin olsun sahip çıkmasıyla, diğer partilerin destekçilerinin de sahip çıkmasıyla kısa zamanda milyonları aşmak ve bir ağırlık oluşturmak mümkündür.
O halde tüm imzacıları kendi inisiyatifleri ile bu yönde çabalamaya davet ediyoruz.
Böyle imzalarla yakalanabilecek küçük bir başarı bile Demirtaş’ın serbest bırakılmasına ilişkin kararı etkileyebilir ve iktidarın seçimlere hile karıştırma çabalarını engelleyici bir etkide bulunabilir.
Adil, eşit, özgür ve hilesiz bir seçim, adayların veya parti başkanlarının beyanlarına bırakılamayacak, tüm yurttaş ve seçmenlerin kendi yaratıcılık ve girişim yetenekleriyle sahip çıkmaları ile gerçekleşebilecek bir özellik olabilir.
18 Mayıs 2018 Cuma
Adil, Özgür, Eşit ve Hilesiz Bir Seçim İçin Demokrasi Gönüllüleri
Lütfen şu adrese gidiniz imzalayınız, dostlarınızı imzalamaya davet ediniz.
Adil, Özgür, Eşit ve Hilesiz Bir Seçim için Selahattin Demirtaş Serbest Bırakılsın

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Merhaba @demiraltona,

Yazınız @trdaily tarafından otomatik olarak seçildi. Ve @trdaily curation trail'i takip eden
diğer üyelerden de oy aldı.

@trdaily, türkçe etikete sahip içerikleri belirli filtrelerden geçirip rastgele olarak oylayan bir bottur.

Arzu ederseniz @trdaily curation trail'e bu adresten katılabilirsiniz.

Yine görüşmek üzere! :)