KEDİ DÜNYASI

in #tr6 years ago

GİRİŞ

Normal de sizlere Crypto dünyasına yeni çıkan veya çıkmak üzere olan yazıları değiniyordum. Ancak şimdi farklı olarak kedileri çok seven birinin de yardımı ile Kedilerin dünyasına bir giriş yapacağız. Bu yazıyı takip ederseniz yeni açılan konuların linkerini daha doğrusu fihristi burada paylaşacağım. Böylelikle bir kitap şeklinde hep beraber öğrenmeye başayacağız.

1-) Giriş
2-) Kedilerin Tarihçesi (Bir sonraki yazı hazırlanıyor)
.
.
.
.
.
.
.

Devam Edecek...

Sort:  

Bilgiler için teşekkürler

Tebrik Ederiz! Bu Paylaşımınız'da 'destektr' Tag'ını Kullandığınız İçin Upvote Ve Resteem Kazandınız.

@destektr Yeni Türk Steemit Topluluğununa Destek Olmak Adına Hayata Geçirilen Bir Projedir.
Herhangi Bir Karşılık Ve Ödeme Talep Etmeden, Sadece 'destektr' Tag'ını Kullanan Ve @destektr'yi Takip Eden Herkesi Upvote Ve Resteem Yapar.

PhotoText-1521414670653.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68313.70
ETH 3663.55
USDT 1.00
SBD 3.66