Türkiye Cumhuriyeti Blockchain Teknolojisinin Neresinde?

in tr •  last year  (edited)

     Bitcoin'in geçen yıl itibari ile fiyatında yaşanan anormal yükselişler nedeniyle bir çok kişi ve kurumların olduğu gibi ülkelerin de dikkatini çekmeye başladı. Çekilen bu dikkatler neticesinde-özellikle ülkeler- bitcoin'in ticari getirisinden ziyade işlem gördüğü teknolojisi ile daha çok ilgilenir oldular. Çoğu ülke yola erken çıkarak (teknolojiye önem verdiği için olabilir) bitcoin'in arka planında yer alan BLOCKCHAIN teknolojisini AR-GE kapsamında araştırarak kamu sistemlerinin bazı bölümlerinde bu teknolojiye yer vermeye başladılar. (Örnek mi? Estonya, Danimarka, şimdi de Dubai).

     Peki Türkiye Bu trendin neresinde yer alıyor? Bildiğimiz gibi TÜBİTAK bir Kamu kuruluşu olarak devlet tarafından mali olarak desteklenen kuruluş diyebiliriz. Yani devletin resmi bir kuruluşudur. Türkiye, blockchain teknolojisini ciddiye alarak ve ciddiye aldığını göstermesinin bir kanıtı olarak TÜBİTAK birimleri arasına: TÜBİTAK BİLGEM Blokzincir Araştırma Laboratuvarı kurdu ve yönetici olarak birimin başına Doç. Dr. Mehmet Sabır Kiraz'ı getirdi. Bu laboratuvar kısa süre içerisinde teknolojisinin teknik, yapısal.. (adına her ne diyorsanız) alanda çalışmalarına başladı. Bu kapsamda birçok yerel ve uluslararası arenalarda gerek dinleyici gerekse katılımcı olarak yer aldı. En son 02-03 Nisan 2018 tarihinde ANKARA'da gerçekleştirilen 1.Ulusal Blockzincir Çalıştayı ile  birçok bildiri kabul edildi. İlgili çalışmalar devam etmektedir. (http://bilgem.tubitak.gov.tr)

Blockchain teknolojisinin devlet kanalında olan gelişmeler şimdilik bunlar. Bunun dışında özel sektörlerin (Bankalar Arası Kart Merkezi) ilgili teknolojiyi devletten daha önce sistemlerine entegre edip ilk kripto paralarını (turna) bile ürettiğini bilen arkadaşlar yoksa diye buradan duyurmak istedim.


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Medipol üniversitesinde dersi verilmeye başlanmıştı diye hatırlıyorum.

·

Kadir has universitesinde ismail hakki polat hoca var. Su an icin turkiye de ilk siralarda yer alan kisilerdendir kendisi.

·
·

çok konferans felan görüyorum ama yine hap olduğu gibi dünyanın gerisindeyiz bu konuda da

Bu da bir gelişmedir, bundan sonra hızlı adımlar atılsın umalım.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by yildirayhan from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.