Bitcoin Analizi 18.03.2018

in #tr4 years ago

Adsız.png

G20 zirvesi yaklaşırken bitcoin de ki düşüş devam etmekte lakin yakın zamanda bir kırılma bekliyoruz kırılma gerçekleşirse yeni hedefimiz 10k$ üzerine atması. Tüm bu bekleyiş pazartesiden sonra toplantı sonucuna göre şekilleneceğe benziyor. Tabi tüm bunlar yatırım tavsiyesi değildir posizyonunuzu ona göre alınız.

Sort:  

For future viewers: price of bitcoin at the moment of posting is 7974.80USD

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.035
BTC 24653.38
ETH 1999.60
USDT 1.00
SBD 3.40