Yeni Proje İçin Hazır Mısınız ?

in #tr4 years ago

Merhaba.
Steemix Projesinin ardından yeni bir proje ile karşınızdayız. Projenin ayrıntılarını daha sonra paylaşacağız. Proje ile beklemeden para kazanabileceksiniz. Bütün katılımcıların para kazanma şansı olacak. Discord grubumuzda hala aktif olan kişiler kendilerini belli ederlerse sevinirim. İyi Akşamlar!

Discord Kanalı : https://discord.gg/nX8SxYn

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 65107.30
ETH 3179.26
USDT 1.00
SBD 4.10