Steemit Fiyat ve Kazanç İlişkisi

in #tr6 years ago (edited)

Merhaba arkadaşlar. Steemit platformunda gözüme çarpan STEEM ve kazanç arasındaki ilişkiyi kendi gözlemlerim doğrultusunda sizlere aktarmak istiyorum.

image

Biliyorsunuz ki oy verdiğinizde Steem Power (SP) gücünüze bağlı olarak karşıdakine kazanç sağlamış olursunuz. Steem Power gücünüz ne kadar yüksekse o derece kazanç sağlamanız mümkün olur.

Son zamanlarda bitcoindeki düşüşler dolayısı ile kazançlar büyük oranda düşüş göstermişti. Bitcoin'in iki gündür süren yükselişine bağlı olarak STEEM ve SBD fiyatıda artış göstermeye başladı. Bu artışlara bağlı olarak kazançlarımızda arttı tabiki.

Herhangi biri size oy attığında dolar bazında kazandığınız miktara bağlı olarak SBD ve SP olarak hesabınıza yansır. Kazanç cüzdanınıza yansımadan önce fiyat hareketlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir, o yüzden paniğe düşmeyin. Eğer STEEM ve SBD fiyatı yükselirse kazancınız artış gösterir, fakat düşerse de kazancınız o derece düşer. Yükselen veya düşen kazanç sadece dolar bazında olmayıp SBD bazında da değişkenlik gösterir.

image

Yukarıdaki grafiğe göre noktalı olarak gördüğünüz yerler STEEM fiyatı olarak geçiyor. Fiyat yeşil çizgiden aşağı indiği anda kazanclarınızın düşmeye, yukarı çıktığında ise yükselmeye başlayacağını söyleyebiliriz.

Ek Bilgi

Eğer SP gücünüze bağlı olarar oy değerinizi hesaplamak isterseniz Steemnow aracını kullanabilirsiniz.

Sort:  

Great information. thanks for sharing

this good information. ..thanks for sharing your post. upvote and resteem done...

Thank you :) upvote comment

Congratulations @coinmeria! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68545.57
ETH 3900.20
USDT 1.00
SBD 3.71