STEEM Şu An Ne Durumda ? Teknik Durum

in #tr6 years ago (edited)

Merhaba arkadaşlar.

Bugün sizler için STEEM coinin şu anki teknik durumundan söz etmek istiyorum. Aslında dün yükseliş olmadan önce  yapmak istemişim bunu, fakat zamanlama konusunda bir türlü fırsatım olmadı.

14.03.2018 STEEM Teknik Durum

STEEM uzun bir süredir düşüş trendindeydi. Dünkü yükselişten sonra STEEM tekrardan yükseliş trendine girmiş diyebiliriz bir nebze bile olsa. Ancak Bitcoin'in belirsiz durumlarından dolayı yine de ne yönde olacağını kestirmek zor şu an için. 

STEEM şu an için trend çizgisini kırmış ve RSI indikatörü pozitif uyumsuzluk olduğunu gösteriyor. Bunun anlamı yükselişin bir süre daha devam edebileceğidir. Mavi aralıktaki kısım riskli bölge olduğu bölümdür. Burayı geçmesi ve tutunması halinde gerçekten yükseliş trendine girdiğini söyleyebiliriz. 

Bitcoin bazında 30500 satoshi seviyelerini geçmesi halinde 40000 seviyelerine kadar yükseliş gösterme ihtimali olabilir. Fakat 25000 satoshi seviyelerinden aşağı düşmesi halinde 18300 sats ardından 9300 sats seviyelerine bir düşüş söz konusu olabilir. 

Umarım STEEM daha güzel seviyelere gelerek herkese hem bir bilgi kaynağı hemde bir gelir olarak kapısı olarak gelişmeye ve büyümeye devam eder.

Not: Buradaki analiz tamamen kendi yorumlarım dahilinde olup Yatırım Tavsiyesi söz konusu değildir.

Sort:  

analiz için teşekkürler umarım daha iyi gelişmeler olur

Rica ederim. Temennimiz o yönde. Steem hızlı bir şekilde ilerleme göstermeye başladı bu aralar. Eminim güzel yerlere gelecektir.

For future viewers: price of bitcoin at the moment of posting is 8695.00USD

This post has received a 3.77 % upvote from @boomerang.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by coinmeria from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66828.88
ETH 3113.92
USDT 1.00
SBD 3.75