Pump ve Dump Grupları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

in #tr6 years ago (edited)

Öncelikle Pump veya Dump nedir bunu açıklamak istiyorum size. 

Pump, bir coin fiyatının ani bir şekilde yükselmesi anlamına geli. Coin miktarına göre bir veya daha fazla kişi tarafından yapılabilir.

Dump, bir coin fiyatının ani bir şekilde düşmesi anlamına gelir. Pump'ta olduğu gibi coin miktarına göre bir veya daha fazla kişi tarafından yapılabilir.

Pump/Dump Grupları

Bu tür gruplar genelde kötü niyetli kişiler tarafından yapılan girişimlerdir. Pump/Dump grupları Twitter, discord, twitter, telegram ve diğer sosyal medya ağları ile iletişime geçerler. Grup içerisinde genelde kazanan adminlerdir, üyeler ise mağdur konumuna düşer. 

Grup adminleri daha önceden düşük miktarlardan coinleri toplarlar. İstedikleri kadar topladıkları zaman grup içerisinde paylaşarak bir anda alış miktarını arttırırlar, ellerindeki coinleri bu kişilere satarlar. Yani kazanan grup sahipleridir siz değilsiniz.

Bir süre önce John McAfee bu tür girişmlerde bulundu ve başarılıda oldu. Onun yüzünden birçok kişi mağdur oldu, kendisi ise bu kişilerden kazanç sağladı. Önceden düşükten aldığı coinleri tanıtım ve destek amaçlı olduğunu belirterek kendi twitter hesabında paylaşıyordu. Bir anda alışlar gelmeye başlıyordu ve coin fiyatı aşırı bir şekilde yükselişe geçiyordu. John McAfee elindeki coinleri yüksek fiyatlardan alış yapan kişilere satarak kazanç sağlıyordu, daha doğrusu bir tür hırsızlık girişiminde bulunuyordu.

Pump/Dump en çok düşük hacimli ve dolaşımdaki sayısı az olan coinleri etkiler. Alış yapmadan önce dikkat edin. 

Aşağıda Pump/Dump yapılmış bir coini görebilirsiniz. Düşük hacimli coinin alışları bir anda patlama yaşanmış ve çok fazla yükselmiş. Daha yükselebileceğini düşünen kişiler yüksek seviyelerden alışa geçerek grup sahipleri ise ellerindeki coinleri onlara satmışlardır. Bir anda ise dump olmuş coin fiyatı aşırı derecede düşüş yaşamıştır. Yüksekten alanlar büyük zarar etmiş.

ÖNEMLİ

Pump/Dump grupları kesinlikle kazandırmaz. Bu tür gruplar genelde paranızı çalar, itibar etmeyin. 

Resim kaynakları

1, 2

Sort:  

For future viewers: price of bitcoin at the moment of posting is 8351.80USD

You got a 12.35% upvote from @upmewhale courtesy of @coinmeria!

Earn 100% earning payout by delegating SP to @upmewhale. Visit http://www.upmewhale.com for details!

Loading...

Congratulations @coinmeria! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66938.10
ETH 3118.64
USDT 1.00
SBD 3.81