Neden Öğrenmeye Zaman Harcamalıyız ?

in #tr6 years ago (edited)

Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere "Neden Öğrenmeye Zaman Harcamalıyız ?" başlığı altında önemli bir konuya değinmek istiyorum.

Özellikle bulunduğumuz çağ öğrenme ve bilgi çağıdır. Bilgiden yoksun kişiler genelde toplum arasında kaybolup gider.

Bazı önemli şahıslara değinelim şimdi;

Dünyada en yoğun kişilerden biri olan Barack Obama neden her gün ofiste kitap okur ?

Neden tarihin en iyi yatırımcısı Warren Buffett, zamanının% 80'ini kariyeri boyunca okuma ve düşünme konusunda yatırdı ?

Dünyada en zengin kişilerden olan Bill Gates neden kariyeri boyunca haftada mutlaka bir kitap okur ? Ve neden bütün kariyeri boyunca iki haftalık kitap okuma tatili aldı ?

Neden,Neden ve Neden diye soralım kendimize bunları. Cevap aslında gayet basit.

Öğrenme, zamanımızın en iyi yatırımıdır . Ya da Benjamin Franklin'in dediği gibi, “Bilgiye yapılan bir yatırım en iyi ilgiyi öder.”

Bilgi Yeni Paradır !

bilgi.jpg

Aslında, yeni bir şeyler öğrenmek için “zamanımız yok” derken, çoğu zaman para kazanmak için zamanımızı kıskandığımızdan kaynaklanır . Evet kıskanın kıskanmak güzel bir şey fakat olumlu yönden !

Zihinsel Sermaye ve Blockchain !

finansal.png

Sürekli aynı şeyde takılmamak çok önemli, sürekli yeni bilgiler ve yeni beceriler öğrenmek için kendinize zaman ayırın. İlginizi çeken bir şeyler öğrenmek sizin için iyi bir fikir olabilir. Örnek olarak blockchan teknolojisine merak sardıysanız eğer kendinize şöyle sorular sorabilirsiniz; blockchain nedir ? nasıl çalışır ? ne işe yarar ? gelecekte kullanabilecekmiyim ? gibi...

Kendinize soru sormaktan çekinmeyin ve sorduğunuz sorulara cevap bulmaya çalışın. Blockchain örneğine değinmek gerekirse eğer belki kendinizi bir gün blockchain alanında en uzman ve tanınan kişiler arasında bulabilirsiniz. Bu sadece blockchain ile ilgili bir durum değil, bu herşey için geçerlidir.

Bilgi konusunda çok ısrarlı olmanız gerekiyor. Israrcı olmanız, piyasadaki konumunuzu yükseltmeye büyük ölçüde etki eder.

Unutmayın !

Tembel olmayın. Bahane yapmayın. Sadece halledin.

Sizde bu konudaki düşüncelerinizi yorum olarak atabilirsiniz.

Yardımcı Kaynak

Medium Hackernoon

Sort:  

good post visit mepies de articulo.jpg

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by coinmeria from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67128.03
ETH 3788.25
USDT 1.00
SBD 3.74