Bitcoin'de Tehlike Geçtimi ? 09.04.2018 Teknik Analiz

in #tr6 years ago

Bitcoin birkaç aydır kan ağlıyordu resmen. Birkaç gündür ise tekrardan kendini toparlamaya başlamış durumda, fakat bu tehlikenin geçtiği ve yükselişin başlayacağı anlamına gelmiyor. 

Bitcoin şu an yatay seyirde devam etmeye başladı. Tahminlerime göre 6000 $ seviyelerini tekrardan görme ihtimali olabilir. 6000 $ seviyesini gördükten sonra oradan yukarıya dönüş yapacağı öngörüsündeyim. Bu dönüşten sonra küçük bir düşüş olsada bundan sonra yükselişe geçeceğini söyleyebiliriz

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 67227.10
ETH 3137.71
USDT 1.00
SBD 3.76