Bir Gün Kazanacaksınız !

in #tr6 years ago (edited)

Merhaba arkadaşlar.

Steemit , Discord, forum ve diğer sosyal platformlarda gördüğüm kadarı ile çoğu kişi kazanamamaktan şikayetçi. Evet kazanamamak.. 

Kazanmak bildiğiniz kadarı ile kolay birşey değil. Uğraşırsın, çabalarsın, öğrenirsin ve bilgini ortaya koyarsın ama bir türlü kazanamıyorum deyip pes edersin. Asıl olay burada, Pes Etmemek ! Vazgeçtiğiniz andan itibaren bütün çabalarınızı çöpe atmış olursunuz.

Kazanmak ve elinize bir şeyler geçsin istiyorsanız eğer öncelikle yaptığınız bir şeyi sonuna kadar devam ettirin. Belki 1 ay, belki 2 ay, belki 1 sene ve belkide yıllar sürer ama mutlaka eliniz boş dönmeyeceğinizden eminim.

Örnek; Başak Kablan, Youtube'de bir gezi kanalı var. Gezip gördüğü yerleri, mekanları çeken bir vlogger. Hostesliği bırakarak youtube işine girdi. İlk kanalını açtığı zamanlarda adisyon notları olarak geçiyordu ismi. Bir forumda önerilerde bulunuyordu bizde çeşitli öneriler verdik tabi. O zamanlar izleyici kitlesi ve abonesi çok çok azdı. Bir sene düşük izleyici kitlesi ve abonesi ile devam etti. Ama sonunda youtube kanalı yavaş yavaş büyüdü. Şuan 150.000' den fazla abonesi olmuş durumda. Eğer o zaman "izlenemiyorum" , "Neden kimse abone olmuyor, bırakıyorum !" deseydi şu an buralara kadar gelemezdi.

Steemitte yukarıda verdiğim örnek gibi. Bir anda kazanmayı beklemeyin, sadece para kazanmak için yazmayın. Yazarken birşeyler öğrenmeye ve eğlenmeye çalışın. Bunları yapmazsanız emin olun Steemit maceranız kısa sürer. 

Peki ne yapmam gerekiyor ?

  • Öncelikle dediğim gibi bir anda kazanmayı beklemeyin ve sadece para kazanmak için yazmayın
  • Steemit ile ilgili çeşitli gruplara katılın. Bu sayede sıkılmazsınız ve konu bulmanızda kolaylaşabilir.
  • Projeler çıkarın ortaya, kuru kuru bir şekilde yazmaya çalışmayın,
  • En önemlisi vazgeçmeyin.

Blog yazma konusunda bende yeni yeni tecrübe ediyorum, bu konuda iyi değilim. Sıkıcı bir şekilde yazmış olabilirim, fakat ben size temel düşünceyi aktarmak için elimden geleni yapmaya çalıştım.

Ve son sözümü söylemem gerekirse;

Emek olmadan yemek olmaz.

Görsel Kaynak

Sort:  

Çok haklısınız, maalesef günümüzde birçok insan emeksiz kolay para kazanma peşinde.

Maalesef öyle. Ne duruma düştüklerini hepimiz görüyoruz :)

Gracias por las recomendaciones. Feliz día e infinitas bendiciones.

Very thank you

This post has received a 5.78 % upvote from @boomerang.

dediklerinize kesinlikle katılıyorum.. önemli olan ayakları yere basan bir projeyle süreklilik yakalamak..
hemen pes edip gitmek hem geçirilen zamana yazık hemde verilen emeğe..

Çoğu başladığı projeyi yarım bırakıyor. Belki geleceğini kurtarabilecek bir proje ama bir anda çöpe gidebiliyor

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by coinmeria from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Paylaşımınız günün en Jumbo yazısı seçildi, tebrikler :)

Yazınız Jumbot ve Jumbot Kürasyon Kuyruğuna bağlı hesaplar tarafından oylanmıştır.Jumbo-T Nedir?

Jumbo-T, TR içerik oluşturucularına destek olma amacıyla kurulmuş bir oluşumdur.

Jumbot Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin

Aynı birebir düşünce tarzımı yansıtmışsınız, herzaman derim . Mücadele, mücadele , mücadele veee sonunda başarı. Allah verilen hiç bir emeği boş çevirmez.

Pes edenler çoktan kaybedenlerdir

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66374.00
ETH 3067.84
USDT 1.00
SBD 3.67