Spot Coin - Dijital Paraları Herkes İçin Kullanılabilir Hale Getirmek -

in #tr6 years ago

1.png

2009 yılında Bitcoin'in ortaya çıkması ile kripto para dünyası oluştu. 2009 yılından beri market hacmi yavaş yavaş büyüyen CyrptoCurrency son yıllarda büyük bir hacim ile büyümeye devam ediyor, lakin 2009 yılından bu yana kripto paraların kullanım alanları büyüme hacmine göre orantılı değil. Her ne kadar insanlar kripto paraları geleceğin vazgeçilmez bir unsuru olarak görse de bu paraların kullanım alanları hala sınırlı sayıda. Ayrıca markette bulunan likidite sıkıntısı yüzünden insanlar kendi paralarını (dolar, euro, lira) marketlere sokmakta sorun yaşıyorlar. Bu sorunlar yüzünden piyasa büyümüyor ve büyümesi yavaşlıyor.

Spotcoin ise oluşturmuş olduğu eko sistem ile insanların hızlı ve etkili bir şekilde, herhangi bir sorun yaşamadan piyasaya paralarını (dolar, euro, lira) sürmelerini sağlayacak ve likidite sorununun önündeki sorunları kaldırmayı amaçlayan bir platform. Spotcoin, dijital paralara daha fazla kullanım alanı oluşturmayı amaçlayan, bu amaç doğrultusunda anlaşmalı olduğu perakende marketlerinde kullanıcılarına gerçek bir kullanım alanı ve alışveriş ortamı sunmayı hedefliyor. Spotcoin, yasalara uygun olmak adına yapılan araştırmalar sonucu NEO platformunu tercih etti. Bunun sebebi ise KYC ve kara para aklama gibi konularda NEO’nun Ethereum’a göre daha sert bir tutumu olduğu ve bu da Spotcoin'in işini kolaylaştırdığından Spotcoin’i yasalara kolaylıkla uyum sağlayabilir bir hale getirmesinden kaynaklanıyor. Ayrıca NEO platformu Ethereum'a göre daha hızlı işlem yapabilme yeteneğine sahip olması da tercih sebebi oldu.

Spotcoin, Karadeniz Bölgesinde 2017 yılında OTC ticaret hacminde 10 milyon doları aşan akıllı ekonomi alanında olgunlaşmış bir şirketin parçasıdır. Bu başarının sonucunda şirket çalışanı sayısı 3'den 27 kişiye çıkmış ve büyümeye devam etmesi için 1 milyon dolarlık bir fon sağlamıştır. Bu proje temel sorumluluk, dürüstlük ve güven değerlerine üzerine kurulmuştur. Spotcoin kurumsal yatırımcılara, tüccarlara, madencilere, profesyonel ve perakende tüccarlara hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Spotcoin, Karadeniz'e kıyıları olan bölgelerde olmak üzere kapsamlı bir dijital varlık eko sistemi oluşturmayı amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda Spotcoin Dijital Borsası, Spotpay Ödeme Sistemleri, Yenilebilir Enerji Sistemi Bulunan Bir Madencilik Tesisi ve bölgedeki blockchain sorunlarına çözüm getirmeyi hedefleyen Karadeniz Blockchain Enstitüsü'nü kurdu.

 
  • Over the Counter Piyasası (OTC)

Spotcoin OTC, dünya çapındaki müşterileri için gerçek paralarla ticaret yapmasına olanak sağlayan ve kullanıcılarına dijital destek sağlamak amacıyla Kasım 2016’da kuruldu. Dijital varlık ticareti için küresel OTC piyasasının bölümlerinin yılda 20 milyar dolardan fazla olduğu tahmin edilmektedir. Spotcoin, tüm büyük dijital para birimlerinde güvenilir OTC işlemlerinde pazar lideri olmayı hedeflemektedir. Spotcoin, otomatik bir piyasa geliştiriyor ve global işlem kapasitesini artırmak için gerekli tüm lisansları almayı hedefliyor.

  • Spotcoin Dijital Borsası

GAS, BTC, ETH ve SIB olmak üzere, dört dijital para birimi ile küresel ve bölgesel olarak gerçek paralarla ticareti sağlayan, basit bir kullanıcı arayüzüne sahip olan bu borsa, özel sipariş eşleştirme motoru olan Spotcore, dijital varlık borsası, madencilik işletmesi, OTC borsası ve Spotpay ödeme sistemleri arasında likitide akışını sağlayacaktır.

  • Spotpay Ödeme Sistemleri

Spotpay, güvenli bir ödeme aracı, API ve tüketicilere hızlı, düşük maliyetli ve güvenli satış işlemleri sunacak uygulama tabanlı dijital cüzdanlar sağlayacaktır. Spotpay, mevcut piyasa fiyatında gerçekleşen işlemlerle satıcının istediği para biriminde anlık ödeme sağlamak için Spotcore ile entegre olacaktır.

  • Madencilik

Gürcistan Madencilik Şirketi ile resmi ortaklık anlaşması olan Spotcoin, 25 MW’a kadar hidroelektrik gücü kullanarak çevre dostu olan 3.25 milyon dolarlık bir tesis tasarladı ve projeyi başlattı. Bu tesis 2.250 GPU madencisine, müşterileri adına 9,000 adete kadar ek ünite barındırma kapasitesine sahip olacak.

  • Karadeniz Blockchain Enstitüsü

Spotcoin, Karadeniz Blockchain Enstitüsü üç önemli işlevi yerine getirmeyi amaçlıyor. Eğitim, Araştırma ve İnovasyon. Projeler blockchain topluluğu tarafından seçilecek ve Karadeniz Bölgesi’ndeki problemleri doğrudan ele alacak ve ayrıca enstitü finansmanı ile hızlandırılmaları sağlanacaktır.

Token Bilgileri

Token Sembol: SPOT
Platform: Neo
Token Tipi: NEP-5
Fiyat: 1 SPOT = 0.5 USD
Soft Cap: 5,000,000 USD
Hard Cap: 30,000,000 USD
Total Supply: 99,000,000 SPOT

token bilgileri.png
1.png

Grafiklerden gördüğümüz üzere toplam token miktarının ;

% 67'si Satış için,
% 19'u Hazine için,
% 8'i Kurucu takım için,
% 6'sı Pazarlama için ayrılmıştır.

Yol Haritası

2.png

2019 1. Çeyrek : Yenilik laboratuarımız ve fonumuz, akıllı ekonomi için çığır açan teknolojiyi ve uygulamaları hızlandıracak ve iyi yönetimi teşvik edecektir.
2019 2. Çeyrek : Karadeniz Blockchain Zirvesi 2019. Madencilik faaliyetlerimizi 1OMW kapasiteye yükseltilmesi.
2019 3. Çeyrek : İşletmelerin akıllı ekonomiye hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için tam hizmet rampası.
2019 4. Çeyrek : Devlet ortaklıkları için yeni teknolojileri güvenli bir şekilde test etme ve deneme fırsatı veren inovasyon laboratuvarı test yatağı.
2020 1. Çeyrek : Spotpay widget’ını, API ve POS sistemini başlatılması.
2020 2. Çeyrek : Karadeniz Blockchain Zirvesi 2020. Dijital borsada günde 3 milyon dolarlık işlem yapılması.
2020 3. Çeyrek : Yasal olarak uyumlu ve akıllı ekonominin gelişen ihtiyaçlarını karşılayan geniş küresel ortaklar ağı ile geleceğin finans kurumu için yeni model.
2020 4. Çeyrek : Akıllı Ekonomi eko sisteminin kombine desteği ve saniyede 100.000 işleme olanak sağlaması.

Takım

team.png

Andrew Thornhill
Guram Rukhadze
Giorgi Abuladze
Natalia Khizanishvili
Timothy Gick
Sean Mulcahey
Nelly Gvadzabia
Nikoloz Gugulashvili

İletişim Bilgileri

Web Sitesi
White Paper
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Linkedin
Telegram
Medium
Reddit
Github
Ödül Kampanyası
Bitcointalk Bounty
Bitcointalk ANN

Bitcointalk Username: chn2z
My Profile id: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1306619
15.png
 
 
 
 

Sort:  

Coins mentioned in post:

CoinPrice (USD)📉 24h📉 7d
BTCBitcoin8613.680$-7.67%-11.0%
ETHEthereum684.836$-9.81%-12.96%
GASGas26.506$-15.07%-20.25%
NEONEO65.202$-13.05%-22.82%
SIBSIBCoin0.985$-12.5%-21.13%

Your Post Has Been Featured on @Resteemable!
Feature any Steemit post using resteemit.com!
How It Works:
1. Take Any Steemit URL
2. Erase https://
3. Type re
Get Featured Instantly & Featured Posts are voted every 2.4hrs
Join the Curation Team Here | Vote Resteemable for Witness

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Chn2z from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Hey. Hoping for a mutual subscription and upvote. I'm developing bots. Is the finished product: auto promoute in steem1t, bot inviter for telegram. Subscribe to mee

Congratulations @chn2z! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 51311.12
ETH 2979.87
USDT 1.00
SBD 4.27