Monvid - Engelsiz Medya Platformu-

in #tr6 years ago (edited)

2.png

Video, film ya da dizi hayranıysanız abonelik ücretlerinin ne kadar pahalı olduğunu hepimiz biliriz ayrıca seyahat ederken bazı ülkelerin getirmiş olduğu kısıtlamalar hepimizin başına gelmiştir. Bu kısıtlamaların ne kadar sinir bozucu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu içerikleri açmak için VPN kullansak bile bazı kısıtlamaları hala geçemediğimiz aşikar. Monvid bu sorunların yaşanmadığı kısıtlamaları blockchain teknolojisi ile aşmayı hedefleyen, ücretsiz bir medya platformudur. Monvid'in misyonu kullanıcılarına merkezi olmayan bir proxy tv ve media platformu kurarak sansürün olmadığı, ücretsiz ve sınırsız yayın akışı sunmaktır.

Monvid Platformu

Monvid Platformu iki ana işlevden oluşacaktır;

  1. Eşler Arası Video Paylaşımı

Bu işlev, içerik sahiplerinin videolarını ücretsiz olarak yayınlamasına izin verir. Aynı şekilde bu videoyu izlemek isteyen herkes herhangi bir ücret ödemeden ve sansüre takılmadan izleyebilecektir. Bir içerik sahibi videosunun izlenme sayısına ve beğenisine göre Monvid Platformu tarafından ödüllendirip, kaliteli içerik oluşturmayı teşvik edecektir.

  1. Proxy Video Akışı

Monvid Platformu bir içerik oluşturucunun herhangi bir kısıtlama ile karşılaşması durumunda platformun sağladığı özellikleri kullanarak bu kısıtlamaları engelleyip içeriğin yayınlanmasına izin verir. Kullanıcı hala güvendedir, platform sadece akış paketlerini kabul eder.

Monvid medya sektöründe yeni bir oyuncu Netflix/Maxdome, Youtube/Vimeo, Amazon Prime, Sky gibi güçlü rakipleri mevcut. Ancak bu rakipler kısıtlama prensibi ile çalıştıkları için bir adım gerideler. Monvid Platformu video ve film yayınlarının özgür olmasına inanan bir platform. Onu diğer rakiplerinden ayıran en önemli özellik bu.

1.jpg

Monvid'in Özellikleri

  • Gizlilik

Monvid blockchain teknolojisine dayanarak oluşturduğu platformda her içerik oluşturucu ve bu içeriğe yorum yapan, beğenen, izleyen tüm kullanıcıların bilgileri blockchain teknolojisi ile şifrelenerek saklanır. Bu bilgilere kimse hiç bir şekilde ulaşamaz.

  • Maliyet Verimliliği

Platformda ki tüm kullanıcılar yani içerik oluşturan ya da bu içerikleri izleyen tüm kişiler herhangi bir ücret ödemeden kendi kaynaklarını aralarında paylaşabilir ve kendi aralarında yayın akışı yapabilirler. Kullanıcılar herhangi bir abonelik ücreti ödemek zorunda değildir. Monvid platformunda kullanıcılar video maliyetlerini kontrol edebilir, ve yayınlamış olduğu içerik sayesinde ödüllerden faydalanabilirler.

  • Kesintisiz Yayın Akışı

Herhangi bir film, dizi, ya da Youtube'da video izlerken en can alıcı sahnelerde araya reklam girer. Ama Monvid'de reklamlara yer yoktur. Yayın akışı kesintisizdir.

  • Şifreli Veri Aktarımı

Monvid'de tüm veriler ile birlikte verilerin aktarımı da şifrelenir. Kullanıcılar ve içerik oluşturucular için güvenlik önemli bir unsurdur.

  • Üreticiler Tarafından İçeriğin Sahiplenilmesi

Monvid Platformu'nda içerik oluşturucuları yayınlamış oldukları içeriği kontrol etme gücüne sahiptirler. Ancak geleneksel video sitelerinden farklı olarak içerik yükleyenler platforma herhangi bir müdahelede bulunamaz.

Monvid Platformu işleyişini sürdürebilmesi için gerekli olan MVID token ile kullanıcılarına eksta deneyim sunmayı hedefliyor. MVID tokeni satın alan kullanıcılar platformdaki içeriklere daha az ödeyerek ulaşabileceklerdir. Monvid ekibi ilerleyen zamanlarda bu proje için çok çalışarak sektörde kendine bir pazar oluşturmayı amaçlıyor. Özellikle sansürün yaygın olduğu ülkelerde blockchain teknolojisini kullanarak sınırsız ve özgürce yayın akışı yaparak diğer oyuncuların bir adım önünde olacağı kesin.

Token Bilgileri

Token Sembol: MVID
Platform: Ethereum
Token Tipi: ERC20
Fiyat: $0.05 - $0.10
Soft Cap: $500,000
Hard Cap: $5,000,000
Total Supply: 200,000,000 MVID

10.png
11.png

Toplam Token Miktarının;

% 70'i Satış için,
% 15'i Rezerv için,
% 10'u Takım üyelerine,
% 5'i ise Ödül programı için ayrılmıştır.

Toplam Fon Miktarının;

%30'u Yazılım Geliştirmeleri için,
%35'i Pazarlama Giderleri için,
%15'i Donanım ve Altyapı için,
%10'u Yasal Giderler için,
%5'i Yönetim Giderleri için,
%5'i Satış ve Ortaklıklar için harcanacaktır.

35.png

Yol Haritası

2017 Q1 Fikir ve Pazarlama Araştırması

2017 yılının başlarında Antonio ve Adrian, bu projenin fikrini benimseyip, merkezi olmayan video akış platformunu geliştirmek için bir ekip kurmaya başladı.

2017 Q3 CrowdFunding hakkında daha fazla bilgi toplama

Ekibi oluşturduktan sonra, Blockchain'in büyük teknolojisi hakkında daha fazla bilgi almaya ve projemiz için daha fazla yatırımcı almak için CrowdFunding'den yardım almaya başlandı.

2018 Q1 Token Satış Hazırlığı (ICO)

Pazar araştırdıktan ve Ethereum Network'teki İlk Para Teklifi hakkında daha fazla bilgi edindikten sonra, bir platform için kullanabilmek için bir Token-Sale için hazırlıklar yapıldı.

2018 Q2 ICO Öncesi Satış

Yılın ikinci çeyreğinde, ön satışı başlatıp ve ana satışa hazırlıklar yapıldı.

2018 Q3 Token Satışını Bitirme ve Borsalar Listelenme

Token'imizin halka duyurulmasını sağlamak için çok sayıda üst düzey borsayla görüştük. Bunlar Bittrex, Binance, Tidex, HitBTC, KuCoin, ama nihai kararlar değil. Ancak yatırımcılarımız için en iyisini elde etmeye çalışıcaz.

2018 Q3 Alfa Platformunun Yayınlanması

ICO'yu bitirdikten sonra, ekibimiz, Monvid platformun ilk alfa sürümünü yayınlayacak ve bu platforma daha fazla müşteri çekmek için çalışamalara devam edecektir.

2019 Q1 Platformun Son Versiyonunu Yayınlama

Piyasadaki kamu kullanımı için tekil platformun son versiyonunu yayınlanması.

50.png
51.png

Takım

60.png
61.png

Antonio Jacobs
Adrian Werner
Steven Morris
Gabriel Sontoro
Carlos Fuentes
Samir Martin
Diego Cruz
Allesandro Rossi
Ricardo Gonti
Pablo Lopez

İletişim Bilgileri

Website: https://monvid.io/
Whitepaper: https://monvid.io/docs/white-paper.pdf
Bitcointalk ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4390570.0
Twitter: https://twitter.com/monvid_io
Facebook: https://www.facebook.com/monvid.net
Telegram: https://t.me/monvid_io
Instagram: https://www.instagram.com/monvid.io/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUDr_eYWQcuW4NRgyJ0Yrjg
Medium: http://medium.com/@monvid.net/
Reddit: https://www.reddit.com/r/monvid/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/monvid/

555.png

Bitcointalk Username: chn2z
My Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1306619

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Chn2z from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.31
TRX 0.14
JST 0.041
BTC 67433.93
ETH 3699.51
USDT 1.00
SBD 4.94